03 / 07 / 2022

Hükümetten 4/d'li taşeron işçiler için zam teklifi!

Hükümetten 4/d'li taşeron işçiler için zam teklifi!

Taşeron işçi son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dakika açıklaması yaptı...Kadroya geçen taşeron işçilerine mutlu edecek haber geldi. Yapılan açıklamada müjde verildi ve nöbete kalan işçilere ücret ödenmesinin yolu açıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Bakanlık, bundan önce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da hüküm yer almadığı için, 4/B'li personele nöbet ücreti verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, ancak yayımlanan yeni görüş yazısında ek ücretlerin verilebileceğini açıklamıştı. Ayrıca 4/D'li personeller 1 Kasım itibariyle iş kollarını değiştirecekler. Yeni bir döneme başlaması planlanan kadrolu taşeron işçiler için yeni dönemin en önemli konusu maaş zam oranı. Çalışma Bakanlığı'nın ne kadar zam oranı teklif edeceğini merak eden işçiler yetkili sendikanın talebini de araştırıyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından 7 Eylül günü bir görüş yayımlandı ve 2017/5 sayılı Nöbet Genelgesinde yer alan hükme atıfla işçi statüsündeki personele nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş verildi.

İşte o görüş yazısı:

İlgi yazınız ile il müdürlüğünüze bağlı 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 'üncü maddesinde "Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyolog, öğretmen, çocuk eğitimcisi ve din görevlkisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir. "4 'üncü maddesinde: "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7 'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı DMK 'nın 4 'üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklii, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir" ve 7 'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğre kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarındna 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idarre amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.

Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır.

İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.

Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz konusu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir."

MAAŞ DÜZENLEMESİ

1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenlemenin ardından bir de seyyanen maaşlara zam yapılması bekleniyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam talep ediliyor.

MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?

4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarıyla ilgili olacak.

Uzun zamandır her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünden bahsedilerek yüksek orandan zam isteniyor. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları iddia ediliyor.Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'da yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.