Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi kuruldu! Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Batuhan Alemdar imzasıyla kuruldu.
Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Batuhan Alemdar imzasıyla kuruldu. 


Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü gayrimenkul alım satım, kiralama, kiraya verme, elde tutma, işletme faaliyetleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü gayrimenkul yönetim ve danışmanlık hizmeti ve inşaatçılık ile ilgili her türlü iş, işlem ve faaliyeti gerçekleştirmek, 2.Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak her türlü etüdü ve fizibilite hesaplarını yapmak, proje hazırlamak, inşaat yapmak ve yaptırmak; her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar nam ve hesabına veya kendi nam ve hesabına gayrimenkul geliştirme faaliyetinde bulunmak ve bu kapsamda 2B arazileri de dahil olmak üzere her çeşit arazi ve arsanın iktisabı ve üzerine her türlü konut, işyerleri, resmi daireler, sağlık ve eğitim kurulları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyal ve turistik tesisler, otel, baraj, sosyal ve kültürel alanlar, ticari depolar vesair her türlü bina ve altyapı tesisi projelendirmek, inşa etmek inşasını taahhüt etmek, bu neviden arsa ve kat karşılığı inşaat yapmak ve yapmayı taahhüt etmek, bu gayrimenkullerin yurtiçinde ve dışında satış ve pazarlamasını yapmak, işletmek, kiraya vermektir. 3.İşyeri, konut, mağaza, alışveriş merkezi, eğlenme ve dinlenme alanları, hipermarket, ticari depo, ticari park, hastane, otel ve buna benzer her türlü ticari yapıyı gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin almak, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırmak, ipotek almak, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı dahil olmak üzere her türlü ayni hakkı iktisap ve tesis etmek, bunlara devir ve ferağ etmek, hukuki cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, 4.İmarsız arazilerin imar planlarını hazırlamak ve uygulamak; halihazırda haricen ifraz ve tevhid işlemleri ile her türlü kadastro çalışmaları yapmak, arazi tapulaştırma projeleri hazırlamak, arsa veya arazi satın almak, kiralamak, bunlar üzerinde imar planı, aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri vb. gibi tüm plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak, 5.Alım ve satım karı elde etmek amacıyla ve mülkiyeti devralmak suretiyle arsa almak, maliki olduğu gayrimenkul üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya hasılat paylaşımı sözleşmesi veya benzeri yöntemler ile proje geliştirerek inşaat yaptırmak, 6.Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç gereç ve arsaları almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa etmek, ettirmek, bağımsız bölümleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni veya şahsi hakkı tesis etmek, satmak, kiralamak, araç ve gereçleri gerektiğinde ithal ve ihraç etmek  7.İlgili mevzuat gereğince alınması gereken bütün ruhsat ve izinleri almak veya aldırmak, izinleri alınmış ve onaylanmış, inşaata başlanması için gerekli belgeleri tamamen ve usulüne uygun olarak bağımsız uzman şirketlerin onayı vasıtasıyla temin edilmiş gayrimenkul destekli projelere yatırım yapmak, 8.Yönetim planları ve çıkış stratejileri geliştirmek, malvarlığı yönetim planlarını yerine getirmek, mülkiyet randımanını izlemek ve malvarlığı yöneticileri kiralama temsilcileri ve müteahhitlerle işbirliği içinde satılması için malvarlığını konumlandırmak ve malvarlığı performansını izlemek, 9.Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak fizibilite hazırlamak, danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri vermek ve almak, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girmek ve bu konularla ilgili fizibilite ve kontrolörlük hizmetleri vermek ve almak, projelerin inşası, geliştirilmesi ve yönetimi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek 10. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak, Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek, Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 11. Her türlü motorlu yat, kontra, otomotiv vs. motorlu araçların ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minübüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve  bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b.  ağır iş ve sanayi makinalarının, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek ve işlettirmek.Her türlü yat, kontra ve otomobilleri kiralamak ve kiraya vermek. Her türlü motorlu taşıtların tamir bakım ve servis hizmetleri açmak ve işletmek  Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimlerine uymak kaydıyla her türlü ithalat, ihracat, yurt içi ve yurt dışı toptan ve perakende ticareti yapmak, bu konularla ilgili bayilik, acentelik, mümessillik kurmaktır. Şirket, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ayrıca ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Hüryapı Proje Gayrimenkul İnşaat Limited Şirketi Adres; İçerenköy Mah.Mahirbey Sk. Evren Sitesi 3/23b Ataşehir