17 / 08 / 2022

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları TBMM'de!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları TBMM'de!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları ve belediyecilik faaliyetleri meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal soru önergesi hazırladı...İBB Başkanı Mevlüt Uysal ın açıklamaları TBMM de!


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına ve belediyecilik faaliyetlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal sorularının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Tanal önergesinde "İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal basında yer alan açıklamasında “Bizim şuan birinci önceliğimiz metro... Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah.” şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Bu açıklamaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirici cevaplar alma amacıyla sorularımı arz ederim." diyerek 6 soru sordu.

Tanal'ın soruları

1- Belediyecilik hizmeti ve faaliyetinin o şehirde yaşayan her kesime ve bölgeye eşit şekilde sunulması gerekirken, yıllardır süregelen fazla oy alınan yere fazla hizmet verme mantığı belediyeciliğin esaslarına aykırı değil midir?

2- Belediyeler o şehirde yaşayan tüm halka karşı sorumlu değil midir? Fazla oy alınan bölgeye daha çok yatırım yapılması, TCK m. 122’de yer alan “Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.” hükmüne göre suç teşkil etmekte midir?

3- İstanbul’da yaşayan tüm halktan eşit şekilde vergi alınması, halkın siyasi görüşünü ve tercihlerini bir kenara bırakarak o şehrin her bölgesine eşit şekilde hizmet sunmayı gerektirmez mi?

4- Hukuk ve sosyal devlet olmanın gereksinimi olan eşitlik ilkesine göre, vergisini ödeyen vatandaşa bunun karşılığında bir belediyecilik hizmeti sunulmalıdır. Fazla oy veren bölgelere daha çok yatırım yapılmasının siyasi nedeni dışında herhangi bir mantıklı ve geçerli bir gerekçesi var mıdır?

5- Az oy alman ve bu nedenle hizmet sunulmayan bölgelerden hizmet sunulmamasına rağmen neden vergi almıyor?

6- Siyasetin belediyecilik faaliyetlerine alet edilmesi, halkın bilinciyle oynamak ve onlara bir siyasi görüş mantığını empoze etmek değil midir? Sayın Belediye Başkanının bu açıklaması hangi hukuk ve belediyecilik kurallarıyla açıklanabilir?