İBB'nin bütçesi meclis gündemine taşındı!

İBB'nin bütçesi meclis gündemine taşındı!

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 1994 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine ve denetimine ilişkin olarak Bakan Süleyman Soylu'ya soru sordu..İBB nin bütçesi meclis gündemine taşındı!


CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 1994 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine ve denetimine ilişkin soru önergesi hazırladı.


Altay önergesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 Mart 1994 yılında yapılan mahalli seçimlerden bu yana bugünkü AKP ve AKP’lilerin daha önce üye olduğu siyasi partilere mensup başkanlar tarafından yönetilmektedir. Mevcut Başkan Kadir TOPBAŞ 2016 yılı bütçe rakamlarını açıklarken 127 ülkeden daha büyük bir ekonomik büyüklüğü tarif ederek 2016 yılında 38 milyar 600 milyon TL bütçelerinin olduğunu belirtmiştir.


2017 yılı bütçesi ise 42 milyar olarak kabul edilmiştir. Başkan Topbaş, ekonomi olarak dünyanın 117 ülkesinden büyük bir bütçeye sahip olduklarını belirtmiştir. Bu kadar devasa bir bütçenin, kullanılması ve denetlenmesi sonucunda ortaya çıkan bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması çağdaş demokrasilerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin doğal bir sonucudur." diyerek sorularını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti.


Altay'ın soruları

1. 1994 yılından bu yana iştirakleri ve bağlı şirketleri de dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllar itibariyle ne kadardık bütçe kullanmıştır?


2. Belirtilen tarihten 2016 mali yılına kadar yapılan denetimlerde (İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay) bir usulsüz harcama yapıldığı tespit edilmiş midir? Var ise yıllar itibariyle usulsüz harcandığı tespit edilen harcama tutarı ne kadardır?


3. Birçok bakanlıktan büyük bir bütçe kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mali durumu ve hesapları uluslararası bağımsız denetim kurumlarınca denetlenmekte midir? Denetlendi ise sonuçları ne olmuştur?

4. 1994 yılından itibaren görev yapan başkanlardan rüşvet, irtikâp gibi yüz kızartıcı suç, görevi kötüye kullanma vb. nedenlerle hakkında soruşturma yapılan veya adli dava açılan var mıdır? Var ise sonuçları ne olmuştur?


5. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak, irtikâp vb suçlara ilişkin fiiller nedeniyle soruşturma geçiren, açığa alınan, görevine son verilen personel var mıdır? Var ise unvanları nelerdir?


6. 23 yıllık dönemde görev yapmış Belediye başkanların mal varlıklarındaki değişime ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Mal varlıklarında haksız artış tespit edilmiş olan belediye başkanı var mıdır?


7. 27 Mart 1994 tarihinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesince kaç ihaleye çıkılmıştır? Bu ihaleleri hangi gerçek ve tüzel kişiler almıştır? Bunlar arasında AKP’ye üye olan ve görev yapan başkanların birinci ve ikinci derecede yakınları var mıdır?