İBB'nin Topçu Kışlası kararı yargıya taşındı!

İBB'nin Topçu Kışlası kararı yargıya taşındı!Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) performans programı ve 2015-2019 Stratejik Planı'nda "Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi"ne yer vermesini yargıya taşıdı.


Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) performans programı ve 2015-2019 Stratejik Planı'nda "Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi"ne yer vermesini yargıya taşıdı. Şehir Plancıları Odası'nın açıklamasında, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Beyoğlu ilçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı ve ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptaline karar verdiği belirtildi. 


Cumhuriyet