Topçu Kışlası projesi yargıya taşındı!

Topçu Kışlası projesi yargıya taşındı!Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) performans programı ve 2015-2019 Stratejik Planı'nda "Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi"ne yer vermesini yargıya taşıdı.


Şehir Plancıları Odası'nın açıklamasında, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Beyoğlu ilçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı ve ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptaline karar verdiği belirtildi. 


Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası projelerine ilişkin hükümler TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Kasım oturumunda kabul edilen 2015 -2019 yıllarına ait Stratejik Planının “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası projelerine” ilişkin hükümleriyle ilgili -TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi şu ifadelere yer verdi. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi ve anılan bütçenin dayanağı niteliğindeki “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Planının “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon-Yeni Kullanım Projesi”ne ilişkin hükümler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı”nın ilgili hükümlerinin 13.01.2015 tarihli Şubemiz Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yargıya taşınmasına karar verilmiştir.


ŞPO iki projeye ilişkin mahkeme kararlarını hatırlatarak İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali ettiğini belirtti. Şehir Plancıları, mahkemenin verdiği kararın Danıştay 6. Dairesi tarafından da onaylandığını kaydetti.


Oda, kararı yargıya taşımasıyla ilgili şu gerekçeyi öne sürdü:


Söz konusu “bütçe tahsisi” işlemleri koruma ilkeleri ve İdari yargı kararları çerçevesinde Taksim Meydanı’nın çevresi ile beraber korunması gerektiği, kentsel sitin tanımının da gereği olarak, teker teker sahip olunandan daha büyük değeri, birbiri ile etkileşimli bir bütünlük halinde olması sebebiyle de taşıdığı ve bu şekliyle korunması gerektiği açık olmasına karşın tüm bu hukuksal zorunluluklara aykırı biçimde tesis edilmiş olması nedenleri ile Odamızca yargıya taşınmıştır.


İBB geçtiğimiz Kasım ayında konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:


Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon Projesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen Stratejik Plan’daki projeler bölümünde yer alması nedeniyle ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur…


Taksim Topçu Kışlası Restitüsyon Projesi ile ilgili olarak,  devam eden dava sonucunda mahkemeden “yapılamaz” kararı çıkması halinde projenin iptal edileceği “yapılabilir” kararı çıkması durumunda yeniden değerlendirmeye alınacağı,  projenin devamı yönünde bir karar alınması halinde bile bunun halkoyuna (plebisit) sunulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 


Taksim Topçu Kışlası ile ilgili Kurul”un “İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, 751 ada, 1-2-3-4 parsellerde bulunan ve yerinde mevcut olmayan “Taksim Kışlası”na ait iletilen bilgi-belgelerden, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 1 olarak belirlenmesine, ne şekilde ihya edileceği ile ilgili olarak restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Projeleri ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine … karar verildi” şeklindeki 09.02.2011 tarih ve 4225 sayılı kararı gereğince Taksim/Topçu Kışlası “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na işlenmişti.


Her ne kadar bu plan İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin 2012/778 E., 2013/1084 K. sayılı ve 06.06.2013 tarihli kararı ile iptal edilmişse de, karar temyiz ve tashihi karar yapılmış olduğundan henüz kesinleşmemiştir. Bu nedenle, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı Kadir Topbaş’ın ifade ettiği “Mahkeme Süreci” henüz tamamlanmadığı için belediyenin bu projeye ilişkin yeni bir karar vermesi de söz konusu değildir… Böylelikle daha önceki yatırım programları ve planlarında yer alan diğer projeler gibi Taksim Topçu Kışlası Projesi’nin de 2014-2019 Stratejik Planında yer alması rutin ve teknik bir uygulamadan ibarettir. Söz konusu projeye ilişkin,  mahkemenin vereceği “yapılamaz” kararı doğrultusunda projenin iptali, “yapılabilir” kararı doğrultusunda ise “yeniden değerlendirme ve yapılması yönünde karar alınması halinde bile halkoylamasına gidilmesi” yönündeki irade geçerlidir.


Kübra GENÇ/Emlakkulisi.com