İcra ve iflas işlemlerinin durdurulması için teklif verildi!

İcra ve iflas işlemlerinin durdurulması için teklif verildi! İcra ve iflas işlemlerinin durdurulması için teklif verildi!

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yıl sonuna kadar esnaf ve sanatkârlar aleyhine mevcut borçları için icra takip işlemlerinin yapılmasının engellenmesi planlanıyor.Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. 

Enaf ve sanatkârlara müjde

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklife göre COVİD-19 salgını nedeniyle 2020 yılı sonuna kadar esnaf ve sanatkârlar aleyhine mevcut borçları için icra takip işlemlerinin yapılmasının engellenmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar durdurulacak

Görüşmeleri süren kanun teklifi eğer yasalaşırsa, yıl sonuna kadar esnaf ve sanatkârlar aleyhine mevcut borçları için icra takip işlemleri yapılamayacak. 

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 2004 Sayılı ve 9/6/1932 Tarihli İcra ve İflas Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 17- Bu Kanunun 60, 146, 148, 155, 156, 168 ve 171'inci maddeleri Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'na bağlı odalara kayıtlı üyeler açısından, 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmaz" 

MADDE 2- Bu Kanun 15.06.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi!