İcralık gayrimenkul değerleme!

İcralık gayrimenkul değerleme!Bankadan ipotek karşılığı alınan ve ödemesi yapılmayan krediler sebebiyle veya tüketicinin başkasına olan borcunu ödememesinden dolayı gayrimenkul icralık olur. İcralık gayrimenkul değerleme fiyatının yüzde 20'si ihaleyi kazanandan alınır...İcralık gayrimenkul değerleme!


İcra dairesi tarafından gayrimenkuller üç şekilde satışa konu oluyor. Birincisi; bankadan ipotek karşılığı alınan ve ödemesi yapılmayan kredilerden, ikincisi; tüketicinin 2. kişilere olan borçlarının ödenmediği durumlarda başlatılan haciz işlemlerinden, üçüncüsü ise İzale-i Şuyu davası konularından. Ancak her üç durumda da amaç, borçlunun borcunun tahsil edilmesidir.


İcralık gayrimenkul değerleme!


Birinci durum tüketicinin gayrimenkul satın almak için bankadan konut kredisi kullandığı ancak borcunu çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemediği durum olarak açıklanabilir. Tüketici kredi taksitlerini iki ay üst üste ödeyemediği durumda gayrimenkulü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Gayrimenkul, borç karşılığında bankaya ipotek olarak verildiği ve banka borç bitene kadar gayrimenkulün gerçek sahibi olduğu için gayrimenkulün borca karşılık icra kanalıyla satışı gündeme gelebilir.


Kredi borcuna karşılık icra kanalıyla satışa çıkarılan gayrimenkul, açık arttırma yöntemiyle satılır. Satış işlemi için ihaleye katılacak kişilerden icralık gayrimenkul değerleme fiyatının yüzde 20'si nakit veya teminat mektubu olarak alınır. Gayrimenkul açık arttırma ile satışa sunulur ve en yüksek fiyatı veren kişi ihaleyi alır. İhaleye yedi gün içinde itiraz edilebilir. İhaleye katılanlar ihalede usulsüzlük olduğunu beyan ederek veya tapu üzerindeki diğer hacizlerden kaynaklı nedenlerden dolayı satışa itiraz edilerek ihalenin feshi davası açabilir. 7 günlük süreç içinde satışa itiraz olmaz ve dava açılmaz ise ihaleyi alan kişinin 10 gün içinde paranın kalan kısmını yani yüzde 80'inin icra dairesine ödemesi gerekir. Örneğin, ihale satış işlemleri ayın 10'unda yapıldı ise 20'sinde paranın kalan kısmının ödenmiş olması gerekir.

 

İhaleyi alan kişi paranın tamamını belirlenen 10 gün içinde ödedikten sonra icra  dairesi yetkilileri tapu dairesine, ihaleyi alan kişi adına tescil işlemlerinin yapılabilmesi için bir yazı hazırlar. Bu yazı genelde ihaleyi alan kişiye, tapu dairesine iletmesi için elden verilir. Yazı tapu dairesine ulaştıktan sonra tescil işlemleri gerçekleştirilir ve gayrimenkulün yeni sahibi ihaleyi alan kişi olarak belirlenir.

 


İcralık gayrimenkul nasıl alınır?
İcradan gayrimenkul satışında KDV oranı!