İdris Güllüce Peru İklim Zirvesi'ne katılacak!

İdris Güllüce Peru İklim Zirvesi'ne katılacak!

İdris Güllüce Peru İklim Zirvesi'ne katılacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 20. Taraflar Konferansı ( COP20 ) Peru/Lima’da 01.12.2014 tarihinde başladı.


Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 20. Taraflar Konferansı (COP20) Peru/Lima’da 01.12.2014 tarihinde başladı. Zirveye 195 ülkeden 10000’in üzerinde ülke, STK, Medya, uluslararası kuruluş ve gözlemci kuruluş temsilcisi katılım sağlıyor.


2 hafta sürecek olan ve çok sayıda toplantının yapılacağı iklim zirvesini Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve diğer ilgili Bakanlıklardan yaklaşık 50 kişilik bir heyet ile takip ediyor. Toplantının 9-12 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek üst düzey bölümüne Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce katılım sağlayarak ülkemiz adına konuşmalar yapacak. Ayrıca Bakan İdris Güllüce’nin ülkelerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

İklim konferansının açılış konuşmalarını Peru Çevre Bakanı ve İklim Zirvesi Başkanı Manuel Pulgar-Videl ve BMİDÇS Genel Sekreteri Christina Figueres yaptı.  Ayrıca, toplantının açılışında konuşan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Rojendra Kumar Pachauri, sıcaklık artışının 2 santigrat derece ile sınırlandırılması için ortak çabanın önemini belirterek, iklim değişikliğine ilişkin somut bilimsel bulgularını ortaya koyarak ve tarafların acil eyleme geçmeye davet etti.


Bilindiği üzere; uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler kapsamında, Kyoto Protokolü’nün ardından hayata geçecek küresel yeni bir iklim anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyor. 2015 yılı sonunda tamamlanması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen mezkûr anlaşmanın müzakerelerinde yoğun bir sürece girdi.


Peru’da şu anda gerçekleştirilen iklim konferansında; 2020 yılında uygulamaya konulması öngörülen anlaşmanın temel unsurları üzerinde uzlaşmaya çalışılacak. 2015 yılı sonunda Paris’te gerçekleştirilecek konferansında ise söz konusu yeni anlaşmanın sonuçlandırılarak imzaya açılması hedefleniyor.

Türkiye Peru’daki iklim konferansında; tüm tarafları kapsayacak, adil ve her ülkenin sosyo-ekonomik göstergelerine, gelişmişlik düzeylerine, imkan ve kabiliyetlerine, tarihi sorumluluklarına göre kendi belirleyeceği hedeflere dayalı esnek bir sistemin oluşturulması yönünde bir tutum benimseyecek.


Bu temel prensipler çerçevesinde oluşturulacak yeni anlaşmada, başka bir deyişle, 2020 sonrasında, küresel sorunlara tarih boyunca da hiçbir zaman sessiz kalmayan Türkiye, üzerine düşen görevleri imkânları ölçüsünde yapmaya hazır olduğunu vurgulamaktadır. Bu meyanda; ülkemiz, uluslararası iklim müzakerelerine aktif bir şekilde katılım sağlayarak milli menfaatlerimizin korunmasına yönelik çabalarını da sürdürüyor.