İdris Güllüce Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katıldı!

İdris Güllüce Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Peru’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor.Güllüce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 20. Taraflar Konferansı Üst Düzey Oturumu’nda konuştu.


Bakan Güllüce, Lima’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 20. Taraflar Konferansı Üst Düzey Oturumu’nda konuştu.


Bakan Güllüce, iklim değişikliğinin geri döndürülemez sonuçlarının önüne geçilebilmesi için, küresel düzeyde acil önlemlerin alınması ve işbirliğinin yapılması gerektiğini vurguladı.


Türkiye’nin, Lima ve Paris Konferanslarına büyük önem verdiğini ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için elinden gelen katkıyı yapmaya daima hazır olduğunu belirten Bakan İdris Güllüce, “Anlaşmanın şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olmasının yanı sıra, günümüzdeki ve gelecekteki sosyo-ekonomik gerçekleri de mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.” dedi


Yeni anlaşmanın, bütün ülkelerin kendi iç dinamikleri ile kabul edebileceği hukuki statüye sahip olması gerektiğinin altını çizen Bakan Güllüce, “Ayrıca sözleşmenin temel ilkeleri göz önünde tutularak, bütün taraflara gerekli esneklikler sağlanmalıdır. Bu esneklikler, her ülkenin sosyo-ekonomik göstergelerine, gelişmişlik düzeylerine, imkan ve kabiliyetlerine, tarihi sorumluluklarına göre ve kendisinin belirleyeceği hedeflere dayalı olmalıdır.” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin, çevre duyarlılığını tarihinin her döneminde en güzel biçimde gösterdiğini söyleyen Bakan Güllüce, “Ülkemiz, iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunması kapsamında yoğun çalışmalar yürütüyor.” dedi.


Bakan İdris Güllüce konuşmasına şöyle devam etti:


“Türkiye son on yılda, ortalama yüzde 5’lik bir büyüme oranı yakalamıştır. Bununla birlikte aynı dönemde karbon yoğunluğumuzu yüzde 6 azaltarak iklim dostu bir büyüme süreci yaşadık. Türkiye genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Enerji alanında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına hızlı bir geçiş sağlama noktasında çalışmalarımız devam etmektedir.”


Ülke genelinde büyük bir kentsel dönüşüm faaliyetinin başlatıldığına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce bu yenilenme sonucunda sadece binalarda enerji kullanımında yaklaşık yüzde 40 oranında tasarruf sağlanacağını kaydetti.


Bakan Güllüce: “Ülkemiz son yıllarda ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sağlayan programlar yürütmekte ve yatırımlar yapmaktadır. Bunlardan en önemlileri; Asya ile Avrupa kıtasını raylı sistemle birbirine bağlayan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçen Marmaray, hızlı ve konvansiyonel tren hatları yatırımları, Yeşil Liman ve Yeşil Havalimanı uygulamaları ile şehir içi ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve raylı sistemlerinin inşasıdır” dedi.


Bakan Güllüce, Türkiye’nin, gelişmekte olan bir ülke olarak temiz kalkınma sürecini derinleştirebilmesi için finansman ve teknoloji bağlamında desteklenmesi gerektiğini söyledi.


Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası fonların kullanımında başarılı uygulamalar gerçekleştirdiğini belirten Bakan Güllüce, “Bundan sonraki süreçte Yeşil İklim Fonu’ndan da yararlanma talebimizi ısrarla belirtmek isterim.” dedi.


Bakan İdris Güllüce, “Lima’dan Paris’e giden yolda, dünyamızın geleceğini sahiplenmek için uluslararası kamuoyuna güçlü ve etkili bir mesaj vermek zorunda olduğumuzu ısrarla hatırlatmak isterim.” diyerek sözlerini noktaladı.