İdyma Turizm Ve Tarım Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İdyma Turizm Ve Tarım Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!İdyma Turizm Ve Tarım Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ali Güzel tarafından kuruldu.


İdyma Turizm Ve Tarım Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ali Güzel tarafından kuruldu.

İdyma Turizm Ve Tarım Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin Başlıca Amaç ve Konuları A- Turizm hizmetleri 1-Şirket turizme hizmet amaç ile otel , motel, pansiyon, apart otel, bungolov otel günübirlik tesis ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, marinalar, restorantlar, eğlence yerleri, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Sağlık turizmi ile ilgili otel, motel, pansiyon, apart otel, bungolov otel günübirlik tesislerini, Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekor işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 2-Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek.Yurt içerisinde ve dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su , yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. 3-Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik , porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak, B- Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri 1-Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi,mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması için gerekli tesisleri kurmak ve bu tesisler için gerekli makine,tesisat,cihaz ,alet edevat, ve malzemelerin üretimini, ihracatını, ithalatını toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 2-Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.Şirket bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretme çiftlikleri,kesimhane ve et işleme tesisi, deri hane, tabak hane, hayvani yağ eritme tesisi, şoklama ünitesi, hammadde depo ve silosu, buz hane ve soğuk hava tesisi ile mezbaha inşa edebilir, yüklenici firmalara inşa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya işletebilir. 3-Büyük ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların mahsullerinin (Damızlık ve ticari civciv, yumurta, canlı veya kesilmiş piliç, tavuk eti, işlenmiş ve et ürünleri vs.) üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 4-Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesi, katkı maddesi, aşı, ilaç ile organik ve kimyevi maddelerin, üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 5-Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların ithalatını, ihracatını ve yurtiçi satışını yapmak. 6-Et ve süt mamulleri, nebati ve hayvani yağlar, deniz mahsulleri ve dondurulmuş konserve ile her türlü gıda ve içecek maddeleri ile ziraat mahsullerinin ve bunlarla ilgili ilaç ve gübreleme tohumlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 7-Her türlü zirai mücadele ilaçlarının, çevre ve insan sağlığı ile ilgili ilaçların, sıvı ve katı yaprak gübrelerinin, zirai alet araç ve gereçleri, makineleri ile bunların yedek parçalarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 8-Her türlü tropikal fide, fide, bitki, tohum, çiçek, çim, süs bitkisi ve yapay çiçekler ile bunların aksesuarlarının üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 9-Sera planlaması için gerekli ekipman temini, imalatı ve montajı, ithalatını ve ihracatını yapmak. 10-Tohum, fide, fidan üretimi, temini ve ıslahını ve tcaretini yapmak. 11-Her türlü tarım ile ilgili makine, ekipman ve araç gereçler ile yedek parçaları C- Psikoteknik Hizmetleri; 1-Sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanımlarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin objektif yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmek amacı ile psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzman muayenesi, merkezleri kurmak, işletmek, bu konuda her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, iş ve iş güvenliği açısından elemanları yeterlilik konusunda ölçmek, değerlendirme yapmak ve insan kaynaklarının daha verimli hale gelmesini sağlamak, psikolojik danışmanlık merkezleri kurmak ve işletmek, sürücülerin ve işçilerin kullandıkları araç ve makinaların karayollarında teknik olarak muayenenin yapıldığı ve ehliyetleri ile ilgili kanun gereği olan malzemelerini temin etmek için istasyonlar kurmak ve işletmek, psikolojik danışmanlık merkezleri kurmak ve işletmek. 2-İşçi personelin, sorumlu olduğu iş konusuna göre, zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmek amacı ile psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzman muayenesi, merkezleri kurmak, işletmek, bu konuda her türlü danışmanlık hizmetleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Huzur Mh.Azerbaycan Cd.B Ap. N.4 B/481 Sarıyer