İhale başvuruları nereye yapılır?

İhale başvuruları nereye yapılır? İhale başvuruları nereye yapılır?

Bir ihaleye başvuruda bulunacağınızı farz edelim. "İhale başvuruları nereye yapılır?" Diye merak ediyorsanız, ihale başvurularının nereye yapılacağı hususu ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...İhale başvuruları nereye yapılır?

İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayet şeklinde karşımıza çıkıyor. İhale başvurularının yapılacağı yerler de bu ihale başvuru yollarına göre değişkenlik gösteriyor.


Asıl sorumuz olan "İhale başvuruları nereye yapılır?" ın yanıtı 3 Ocak 2009 Cumartesi günü 27099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor. Söz konusu hükümler 9. maddede bulunuyor.


Başvuruların yapılacağı yerler

MADDE 9 – 

(1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.

             

(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.

             

(3) İdare tarafından dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığı kontrol edilerek, belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür.

             

(4) Başvuru dilekçelerinin derhal kaydı yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır ve elden yapılan başvurularda ilgilisine kayıt tarih ve sayısını gösteren onaylı bir alındı belgesi verilir.

              

(5) Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

             

(6) Doğrudan Kuruma yapılan ve 15 inci madde uyarınca idareye gönderilen şikayet başvurularında dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih, idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir.

             

(7) Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com