Trabzon Akçaabat'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

 Trabzon Akçaabat'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Trabzon Akçaabat'da 1.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Akçaabat İcra Müdürlüğü'nden Akçaabat Merkez Mahallesinde bulunan arsa 1 milyon 130 bin TL'ye satılacak. Satış; 22 Haziran Cuma günü ve 2 Temmuz Pazartesi günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;


T.C.AKÇAABAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Örnek No : 27*Dosya No :2012/4 İ.Ş. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI


İş bu satış ilanı İİK:nun 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere vetebligat Yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteligukıvmeti. adedi, önemli özellikleri: Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.03.2011 tarih ve 2010/73 Esas, 2011/154 Karar sayılı ilamıgereği satışı sapılacak olan taşınmaz tapu kaydına göre Trabzon ili Akçaabat ilçesi Yıldızlı beldesiMerkez mah. 3amukçukıranı mevkii 132 ada 119 parsel nolu, arsa vasfında, 3 kat yapılaşma izni olan,sahil, deniz /e doğa manzaralı, araç ulaşımı olan, Yıldızlı belde merkezine 2 km, Akçaabat ilçemerkezine 5 km. Trabzon il merkezine ise 6 km. mesafede yapılaşmanın hızla geliştiği bir arsa olup.muammen bedeli 1.128.900,00 TL dir.


Satış şartları :


1- Satış 22.06.2012 günü saat 10:00-10:10 arası Akçaabat Adliyesi Arka Bahçesinde; açık artırmasuretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar ı/arsaalacakları toplamlnı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsaen çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 02.07.2012 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinciartırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40 ‘nı ve rüçhanlı alacaklılarınalacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktarkadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günügeçmemek üzere süre verilebilir. Tellâliye resmi, KDV ( % 18 ), damga vergisi, tapu harç vemasraflarının Vı sinin alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz vegiderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri iazımdır;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncümaddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesultutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiğıtakdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacabilgi almak isteyenlerin 2012/4 İ.Ş. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilânolunur.


(İİK m.l26)_ 15.05.2012)


B:32245 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'deİlan için tıklayın