19 / 08 / 2022

Trabzon Akçaabat'ta 6.6 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Trabzon Akçaabat'ta 6.6 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Merkez Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa toplamda 6 milyon 675 bin 695 TL bedelle icradan satışa çıkarıldı. Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Merkez Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsalar için toplamda 6 milyon 675 bin 695 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Akçaabat İlçe, 153 Ada, 18 Parsel, YILDIZLI-MERKEZ Mahalle/Köy, Taşınmaz Akçaabat Yıldızlı mah. de olup, ayrık nizam 5 kat yapılaşmaya izin verilen içinde imar yolu olan arsa niteliğinde taşınmaz.

Kıymeti : 5.642.372,00 TL
1. Satış Günü : 25/09/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 24/10/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Akçaabat Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Akçaabat İlçe, 153 Ada, 20 Parsel, YILDIZLI-MERKEZ Mahalle/Köy, Taşınmaz Akçaabat Yıldızlı mah. de olup, ayrık nizam 5 kat yapılaşmaya izin verilen içinde imar yolu olan arsa niteliğinde taşınmaz.

Kıymeti : 1.033.323,00 TL
1. Satış Günü : 25/09/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 24/10/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Akçaabat Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/08/2018