İhlas Gayrimenkul 2018 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul 2018 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni genel kurulun onayına sunacak...


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim şirketi seçimi hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulumuzun bugün (28.03.2018) yapılan toplantısında;

Denetim Komitesinin 26.03.2018 tarih 2018/03 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:X N 22  sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, hükümleri çerçevesinde  Şirketimizin 2018  yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un  onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.