İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 2019 yılı için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaştı...

İhlas Gayrimenkul, İhlas İnşaat Holding şirketlerini devraldı!

İhlas İnşaat Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme tarafından devralınması suretiyle İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme bünyesinde birleşmesine karar verildi.

İhlas Gayrimenkul'den ruhsat devri açıklaması!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ruhsat devri hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul'ün yeni pay alma haklarının değeri 38.4 milyon TL

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret'in yeni pay alma haklarının toplam nominal değeri 38 milyon 407 bin 791,522 TL'dir...

İhlas Gayrimenkul danışmanlık sözleşmesi imzaladı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) danışmanlık sözleşmesi hakkında açıklama yaptı...

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket esas sözleşmesinin ilanı hakkında açıklama yaptı. 

İhlas Gayrimenkul, İrfan Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi onaylandı....

İhlas Gayrimenkul komite üyelerini seçti!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., bağımsız yönetim kuruluna seçilen üyelerin komite görev dağılımı hakkında açıklama yaptı...

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı raporunu yayınladı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımına ilişkin açıklamada bulundu..

İhlas Gayrimenkul 2018 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni genel kurulun onayına sunacak...

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşme değişikliğine onay!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin değişikliği onaylandı.

İhlas Madencilik'e Manisa Salihli'de işletme ruhsatı verildi!

Manisa Salihli'de bulunan 1 adet işletme ruhsatı işletme hakkının rödovans sözleşmesi yapılarak iştirak şirketi İhlas Madencilik'e devredilmesine karar verildi.

İhlas Gayrimenkul, gayrimenkul sektöründe faaliyete başladı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, fiilen gayrimenkul sektöründe faaliyete başladı. Şirket bu gelişmeyi KAP'a bildirdi. 

İhlas Gayrimenkul 2017'nin 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

İhlas Gayrimenkul altı aylık ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporu, sorumluluk beyanı ve faaliyet raporunu yayınladı.

İhlas Gayrimenkul'ün şirket yönetim üyeleri değişti!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin Şirket Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda yönetim kurulunda değişiklikler yapıldı.

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için İrfan Bağımsız Denetim'le anlaştı!

İhlas Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!

İhlas Gayrimenkul'ün İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul  edildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!

İhlas Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. olağan genel kurul toplantı sonucu hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

İhlas Gayrimenkul 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İhlas Gayrimenkul, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 42 milyon 530 bin 250 TL, net dönem karı gerçekleşti.

İhlas Gayrimenkul'den kısa çalışma ödeneği için başvuru!

İhlas Gayrimenkul, Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma başvuruda bulundu.

İhlas Gayrimenkul İrfan Bağımsız Denetim ile anlaştı! 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesine karar verildi...

İhlas Holding'in İhlas Gayrimenkul'deki payı yüzde 20,66'ya indi!

İhlas Holding'in İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 3 Mart 2020 tarihi itibariyle yüzde 20,66 oldu...

İhlas Holding'in İhlas Gayrimenkul'deki payı yüzde 20,78'e indi!

İhlas Holding'in 7 milyon 500 bin adet pay satışından sonra İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle yüzde 20,78 oldu...

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme 2019 faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İhlas Gayrimenkul Çukurca'daki maden sahası için ruhsat başvurusu yaptı! 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin Hakkari ili, Çukurca'da bulunan maden sahası ile ilgili yaptığı işletme ruhsatı talebi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce uygun görüldü...

İhlas Gayrimenkul 2019 yılı gelir tablosu!

İhlas Gayrimenkul Proje Gelişritme ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...

İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul İhlas Gayrimenkul

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurul tarafından onaylanması hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul edildi.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin KAP açıklaması: 
Şirketimizin bugün (10.06.2019) yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul...