İlamsız icra takibinde dikkat edilmesi gerekenler!

İlamsız icra takibinde dikkat edilmesi gerekenler! İlamsız icra takibinde dikkat edilmesi gerekenler!

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'İcradan tarlasını aldığım kişi “Tarlam ucuza gitti” diyerek ilamsız icra takibi gönderdi. Ben itiraz ettim, icra durdu. Şimdi itirazın iptali yoluna gidecek olursa, nasıl bir durumla karşılaşırım?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'İcradan tarlasını aldığım kişi “Tarlam ucuza gitti” diyerek ilamsız icra takibi gönderdi. Ben itiraz ettim, icra durdu. Şimdi itirazın iptali yoluna gidecek olursa, nasıl bir durumla karşılaşırım?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Dosya alacaklısı ve ihale alıcısı olarak icradan tarlasını aldığım kişi “Tarlam ucuza gitti” diyerek sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak bana ilamsız icra takibi gönderdi. Ben de itiraz ettim, icra durdu. Şimdi itirazın iptali yoluna gidecek olursa, nasıl bir durumla karşılaşırım? ● S.C.

Okuyucumun önceki durumunu açıklayayım, sonra yanıtıma geçeyim. Okuyucum birinden alacaklı. Onun aleyhine icra takibi yapmış, takip kesinleşmiş, mallarına haciz tatbik etmiş.

Bu arada hacze konu olan bir tarla. Neticede iş paraya çevrilmeye gelmiş, tarla ihaleye çıkarılmış ve açık artırmada bu yeri okuyucum almış. Böyle bir ihaleye alacaklı da dışarıdan başka talipler de katılabilir. Bunda eksiklik yok. Ancak anlaşılan o ki eski borçlu malının ucuza gittiği iddiasında.

★ ★ ★ ★ ★

Evet, böyle bir satışta gayrimenkul rayicin altında satılmış olabilir. Hacizli gayrimenkul satışa çıkarılmadan önce değerinin tespiti için bilirkişi incelemesi yapılır. Verilen rapora itiraz olursa yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak rayiç değeri belirlenir.

Sonra açık artırma ile satışa bu rakam üzerinden çıkarılır. Yapılan ihalede bu değerin yüzde 50’sinin altındaki teklifler kabul görmez. Birinin ihale ile bu malı alması için bilirkişinin belirlediği rayiç değerin en az yüzde 50’si ile gerekli icra masraflarını karşılaması gerekir.

Şimdi bir örnek, bu gayrimenkulün satışında teklif yüzde 60 ise elbette bu rakam rayicin altındadır. Bu da gayrimenkulün eski sahibi için üzücü olabilir ama sistem budur. Teklif yüzde 50’nin altında idi ise zaten ihale yapılmazdı.

Bu kurallara uyulmadı ise açılacak davada ihalenin feshi talep olunur. Böyle bir alım için icra takibi yapılmış olması bence yanlış. Okuyucum takibe itiraz ettiğine göre takip duracaktır.

Bir yıl içinde itirazın iptaline dair dava açılmaz ise takip ortadan kalkar. Bir yıl içinde itirazın iptali talepli bir dava açılırsa bu davaya bakılır. Ancak biraz yanlış bir yolda ilerlenmiş olur.