02 / 07 / 2022

İlkhan Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İlkhan Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Serdar Osman İlkhan tarafından 500 bin TL sermaye ile 13 Mayıs'ta Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fidanlık Sokak'ta kuruldu.İlkhan Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Serdar Osman İlkhan tarafından 500 bin TL sermaye ile 13 Mayıs'ta Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fidanlık Sokak'ta kuruldu. 


İlkhan Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1)İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2)Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlarıninşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel , motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.3)Şirket betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  4)Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5)Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  6)Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7)Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 8)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 9)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, ş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  10)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 11)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 12) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 13) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 14) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 15) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 16) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 17) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 18) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 19) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 20) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 21)Her türlü gayrimenkulu almak, satmak kiraya vermek Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; a)Konusu ile ilgili acentalık yapar,işyerleri, bürolar alır, satar, kiralar,  kiraya verir. b)Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için gerekli iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli hertürlü kredi almak, şirketin borç ve alacaklarına karşı teminat  olarak ipotek verebilir ve alabilir ve bu işlemler için gerekli şartları yerine getirebilir. c) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü kara, hava, deniz araçlarını alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir ve bu araçları kiralayabilir. Şirket  bu vasıtalar üzerinde rehin alabilir, rehin verebilir ve bu haklarını bir başkasına devredebilir. d) Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayrimenkulu alabilir, satabilir, kiralayabilir.


İlkhan Gayrimenkul ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fidanlık Sokak 24