İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!


İller Bankası tarafından, mülkiyeti İller Bankası A.Ş.'ye ait olan Ankara, Kırklareli, İstanbul ve İzmir illerinde yer alan 11 gayrimenkul 673 milyon 940 bin TL'ye satışa çıkarıldı...


İller Bankası, mülkiyeti İller Bankası A.Ş.'ye ait olan Ankara, Kırklareli, İstanbul ve  İzmir  illerinde yer alan 11 gayrimenkulü 673 milyon 940 bin TL'ye satışa sundu. 

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!

İmar durumları; konut alanı, ticaret alanı, küçük sanayi alanı şeklinde değişen gayrimenkullerin ihalesi 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. 

Gayrimenkullerin satışı ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli şekilde yapılacak.

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!

İlan metni:

1. "İller Bankası A.Ş. Mülkiyetindeki 11 Adet Taşınmazın Satışı işi” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan açık artırma satış yöntemi ile yapılacaktır. 

2. Açık artırma ihalesinde taşınmazlar ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacaktır. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %30'u peşin, kalanı aylık taksitler halinde 36 ay vade ile ödenecektir. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,25 oranında vade farkı uygulanacaktır. Satışı yapılamayan veya satış iptal edildiği için stoka çekilen taşınmazlar 30.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar aynı koşullarla açık satışta kalacaktır. Taşınmaz en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir. En yüksek teklif sahibi, taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan İLBANK yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak “Teklif Tutanağı"nı imzalayacaktır. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İLBANK söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecektir. 

3. İhale, İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 06/07/2021 tarihinde saat 14:30'da yapılacaktır. 

4. Şartname Madde 3'te belirtilen evrakların ve Geçici Teminatın en geç 06/07/2021 tarihi saat 13:30'a kadar İLBANK yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. 

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!

5. İhale öncesi i işlemlerin tamamlanması ve ihalenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden 1 saat önce ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

6. İLBANK ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Taşınmazların imar durumuna ilişkin mevcut ve olası yargısal süreçlerden İLBANK sorumlu değildir. 

7. İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı firmalara ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır.

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!

İller Bankası 4 ildeki 11 gayrimenkulü satışa çıkardı!