İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

İmar affı başvurusu nasıl yapılır? İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

İmar affı ile çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Peki, imar affı başvurusu nasıl yapılacak?

İmar affı kapsamında çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Böylece bu evlere su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Ayrıca kat mülkiyeti de alınarak, krediye uygun hale getirilebilecek.

Yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek. 

Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

İmar affı başvurusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılacak. Başvurular 31 Aralık 2018 tarihine kadar alınabilecek. 

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

İmar affı için yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. 

 

İmar Affı Kanunu 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com