İmar affında son durum ne?

İmar affında son durum ne? İmar affında son durum ne?

Torba Yasa kapsamında getirilen imar affı düzenlemesinde son durum ne? Kanun ne zaman yürürlüğe girecek? İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak?

Torba Yasa kapsamında getirilen imar affı düzenlemesi ile afet risklerine hazırlık kapsamında, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlayarak dönüşüm daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla;

- 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi,

- Bu yapılara su, elektrik ve doğalfaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi,

- Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi,

- Yapı Kayıt Belgesinden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecek. Bu gelirler, şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullandırılacak.

Peki, imar affında son durum ne?

İmar affı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile geliyor. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasa meclis başkanlığına sunuldu.

Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici madde ekleniyor. Kanun Tasarısının önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

İmar Affı Kanunu 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com