İmar affıyla plansız kentleşmenin önü mü açıldı?

İmar affıyla plansız kentleşmenin önü mü açıldı? İmar affıyla plansız kentleşmenin önü mü açıldı?

Uzmanlar ve meslek örgütü temsilcileri imar barışıyla ilgili, "Kaçak yapılaşma ve kamu arazilerinin işgali özendirildi. Deprem kuşağında olan Türkiye'de güvenli olmayan binalar inşa edildi" dedi.

Bir yıl önce başlayan uzmanların ve meslek örgütlerinin eleştirdiği imar affı düzenlemesinin sonuna gelindi. Affın yeniden uzatılmayacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar affı kapsamında 10 milyon başvuru yapıldığını ve 19 milyar TL toplandığını söyledi. Hiçbir denetim yapılmadan kaçak yapılar, sahiplerinin beyanı doğrultusunda yapı kayıt belgesi aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, uzmanlar ve meslek örgütleri tarafından imar affıyla sadece sermaye çevreleri gözetildiği ve deprem gerçeğinin yok sayıldığı savunuldu. Ayrıca uzmanlar ve meslek grupları tarafından plansız kentleşmenin önü açıldığı söylendi. 

İmar affı ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bir rapor hazırladı. Raporda şunlar yer aldı:

1) 24 Haziran 2018 seçimler öncesi gündeme gelen imar affı uygulaması ile yaşanan siyasi ve ekonomik kriz sürecinde, gelir kaydetmenin yanı sıra, siyasi güç yeniden üretildi. 

2) Sermaye gruplarının hukuka aykırı olduğu yargı kararları ile kesişen, yıkılmasına veya para cezası uygulamasına hükmedilen inşaat projelerine çare bulunarak sermaye çevreleri ile ilişkiler güçlendirildi.

3) Kaçak yapıları olan mülkiyet sahiplerinin bireysel çıkarlarının devamlılığı adına iktidarın sürekliliğine rıza göstermesi sağlandı.


İmar affı kaçak yapı sorununu çözdü mü?

İmar affı uygulamasıyla ilgili 5 soru!