İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır? İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın imar sorunu çözecek olan imar barışı uygulaması 15 Haziran'da sona eriyor. Peki imar barışı hesaplamaları nasıl yapılır?31 Aralık 2017 tarihinden öncesinde yapılmış imara aykırı yapıları kapsayan İmar Barışı'nda son gün 15 Haziran. İmar barışı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 15 Hazirana kadar başvurularını tamamlayıp, yapı kayıt bedelini 30 Hazirana kadar yatırması gerekiyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, İmar Barışı uygulamasına başvuru için emlak vergi değeri ile yapının maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınıyor.  

Başvurular Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine veya E-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, müracaatlar belediye, belediye birimleri, valilikler veya belirlenen kurumlara doğrudan, posta yoluyla yapılabiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel nasıl hesaplanır? 

İmar barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının yer aldığı  arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;

 • Yapının yer aldığı arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.
 • Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;
 •  Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ metrekare
 • 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare
 • 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/metrekare
 •  8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/metrekare
 • Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/metrekare
 •  Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.
 • Hesaplama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak açılan imar affı hesaplama robotu sayfası üzerinden online olarak yaplabiliyor.

İmar Barışı Hesaplama Aracında sıralanan 8 seçenekten biri seçilerek hesaplama yapılıyor. Bu seçenekler şöyle sıralanıyor:

 •  Yapının tamamı için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde
 •  Yapının tamamı için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde
 •  Yapının tamamı için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde
 •  Konut bağımsız birim için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde
 •  Ticari bağımsız birim için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde
 •  Konut bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde
 •  Ticari bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde
 •  Güneş enerji santrali yapısında başvuruda bulunulması halinde

İmar Barışı için hangi belgeler gerekli?

Yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor. Cep telefonu numarası, e-posta adresi, yapının adresi, tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konut ve işyerleri alanları, konut ve işyeri sayısı, emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın türü, yapıyı gösteren fotoğraf da talep ediliyor.

Başvuru beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre tanınıyor ve süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelen vatandaşa daha sonra yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildiriliyor. Vatandaşlar verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabiliyor. 

 İmar Barışı başvuruları ne zaman sona eriyor?

İmar barışı başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?