06 / 07 / 2022

İmar durum belgesi başvuru dilekçesi örneği 2022!

İmar durum belgesi başvuru dilekçesi örneği 2022!

Bir arsanın ve üzerinde inşa edilecek olan yapının kullanım sınırlarını, koşullarını belirten belgeye imar durum belgesi deniyor. Bu belgeyi alabilmek için belediyeye bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Peki, İmar durum belgesi başvuru dilekçesi nasıl hazırlanır?İmar durum belgesi, sahibi olduğunuz taşınmazın nasıl kullanılacağını,  yapıların nizamını, kat sayılarını; taşınmaz üzerine oturacak yapının taban alanı ve kat alanı hesabı hakkındaki bilgileri veren resmi bir belge olarak karşımıza çıkıyor.

İmar durum belgesi, her türlü inşa faaliyeti hakkında ruhsat alınması esnasında gerekli olan bir belgedir. Alınan bu belgenin kesinlikle güncel olması gerekiyor. 

Belediye yetki alanları içerisinde yer alan bölgelerde, imar durum belgesi ilgili belediye tarafından; belediye yetki alanları dışında yer alan bölgelerde ise, bu belge valilik tarafından düzenlenebiliyor. 

İmar durum belgeleri, alındığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerliliğe sahip oluyorlar. Bu sebeple imar durum belgesini alınmasını müteakiben bir yıl içerisinde yapı ruhsatı için başvuru yapılması gerekiyor. Aksi bir durumda, harçlarını ödemek suretiyle yeni belge alınması gerekiyor. 

İmar durum belgesi başvuru dilekçesi örneği 2022!

İmar durum belgesi başvurusu yapabilmek için belediyeye bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru hakkı, arsa sahibine ve onun yetkili kıldığı kimseye ait oluyor. Başvuru için tapu kaydı da gerekiyor. Peki, İmar durum belgesi başvuru dilekçesi nasıl hazırlanır? İşte örneği...