Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi!

Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi! Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi!

Bir apartman veya binaya yapı kullanma izin belgesi, bağlı olduğu belediyeden alınıyor. Belgeyi almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat yapılıyor. İşte yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi..Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi!

Bir apartman veya binaya yapı kullanma izin belgesi, bağlı olduğu belediyeden alınıyor. Bilindiği üzere bu izin belgesi olmadan yapı üzerinde yasal olarak oturuma başlanamıyor.


Bu izin belgesi, taşınmazın ruhsatlı mimari projesine uygun olarak inşa edildiğini ve yapının resmi olarak bittiğini gösteriyor. Bu belgenin alınması ile bağımsız bölümlere abonelikler de alınabiliyor.


Yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için ilgili belediyeye gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Ayrıca yapı kullanma izin belgesi masraflarının da ödenmesi gerekiyor. Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi şu şekilde:


Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi örneği:


………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………………………/İSTANBUL


 

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.


Mal Sahibi

                                                             İsim-Tarih-İmza                  

                                                             Mesul Mimar veya Mühendis 

                                                             Adı ve Adresi, Sicil Nosu


İmza


 

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmzaİNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı NoMAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir
Yapı kullanma izni iskan harçları müteahhite mi aittir?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com