İmar durumu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İmar durumu sorgulama işlemi nasıl yapılır?Arsa sahiplerinin yakından ilgilendiği imar sorgulamaları sıkça araştırılan konulardan biri oluyor. Peki, arsaların imar sorgulamaları nasıl yapılır? İste detaylar...


İmar sözcük anlamı olarak hükümetlerin toprağın fiziksel gelişimini ve her bir mülkün kullanılabileceği kullanım türlerini kontrol etmesi olmasıdır. Hürriyet'te yer alan habere göre;  imar yasaları, bir belediye içindeki arazinin kullanımını belirler. Arazinin nasıl geliştirilebileceğini ve imarlı arazinin ne şekilde kullanılıp hizmet edebileceğini belirler İmar yasaları, maksimum bina yüksekliği, minimum arsa büyüklüğü veya bir evin yoldan ne kadar uzakta olması gerektiği gibi daha belirgin inşaat ayrıntılarını da belirleyebilir. 

 İmar, bir yerleşim bölgesi evi ticari bir bölge ticaretini, endüstriyel bir bölge sanayisini düzenleyen bir yasa anlamını taşır. İmar, bir belediye içindeki belirli bir bölgede hangi tür taşınmazların bir arada bulunabilmesi konusunda söz sahibi oluyor. Örneğin, bazı alanlar kesinlikle tek ailelik evler için imara açılırken bazı karma kullanımlı veya geçiş imar bölgeleri belirli işletmelerin ve bazı tek ve çok aileli evlerin içinde yer almasına onay verir. Diğer yandan ağır sanayi için kullanılan binalar kasten yerleşim alanlarından uzakta tutulan özel olarak imarlı alanlara gönderilecektir. 

İmar durumu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

 Kentlerin ve kasabalarının yapılarını meydana getirmeye ve şekillendirmeye destek sağlayan planlamacılar, genel olarak orada ikamet eden vatandaşlar için bölgede nasıl yaşadıkları ve hareket ettikleri yönünden en mantıklı düzen geliştirmek istiyorlar. Bir şehrin imarına yönelik kararlar verilirken planlamacılar genel olarak belirli bir belediyenin mevcut ve ileriki ihtiyaçlarının ve hedeflerinin ne olduğunu belirleyen kapsamlı bir belge olan şehrin "ana planı"ndan yardım alır.

Ana plan, bir topluluğun ulaşım ihtiyaçlarını, ekonomisini, engellerini ve problemlerinive bu topluluğu oluşturan insanları, evleri, parkları ve işletmeleri hesap eder. Bir master plan yapılmasının ardından, master planda ana hatlarıyla saptanan hedefler ve ihtiyaçlar sonucunda bir imar yönetmeliği yapılabilir.İmar yönetmeliği, bir şehrin planlarını eyleme geçirmeye destek sağlayan şeydir; Arazinin nasıl kullanılacağını yöneten tüm düzenlemeleri ve yasaları liste haline getiren ve bölgenin farklı bölgelerinin sınırlarını keskin hatları ile belirleyen belgedir.

Kısacası, alınacak imar hangi belediyenin sınırları içerisinde ise imar durumu o belediyeden isteniyor. Yetkili belediyeye bir dilekçe yazılmalı ve talep edilen evrakları sunulması gerekiyor. Genel evraklar şu şekilde: 

Gayrimenkul tapusunun aslı, 

Çap, 

Gayrimenkul sahibinin vekalet verdiği durumlarda vekaletnamedir. 

Her bir bölgelendirme sınıflandırması için birden fazla alt kategorisi olabilir. Örneğin, bazı iş alanları yerleşim bölgelerine bitişik olarak konumlanabilirken (bölgelerdeki işletmelerin türüne bağlı olarak), diğerlerinin daha uzak bölgede inşa edilmesi gerekecektir. Bazı konut alt kategorileri, bu alanların içinde veya yakınında inşa edilebilen konut dışı yapı türleri için daha fazla esneklik bulunabilir.

İmar durumu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İmar sorgulaması nasıl yapılır? 

İmar yasaları her şehre göre değişiyor, bu sebeple bölgelemenin vatandaşı nasıl etkilediğini öğrenmek isterse yerel yönetime danışması gerekebilir. İmar yasaları, mülk ile ilgili ne yapması konusunda iznini etkileyebilir. Tipik olarak çok engelleyici olmasalar da, bir tavuk sürüsüne sahip olmak veya garajda bir iş yapmak gibi biraz sıra dışı bir şey yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak yerel yönetime başvurmalı. 

Ek olarak mülke herhangi bir ekleme yapılmak istenirse yerel imar yönetmeliğ vatandaşa ne durumda olduğunu ve ne yapmasına izin verilmediğini söyleyebilir. Yerel imar yasalarla ile ilgili bilgileri bağlı olduğu konuma göre değişebilir, fakat yerel hükümet dairesinden bu bilgi alınabilir. Kentin bu bilgileri çevrimiçi olarak da sunabilir, böylece imar haritaları ve kentin imar yönetmeliği gibi konulara belediyenin resmi web sitesinden kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir. 

İmar durumu sorgulama işlemi için “TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” sayfasına girerek, sorgulama işlemi yapılmaktadır. 

Tapu bilgileri sorgulama nasıl yapılır?