17 / 08 / 2022

İmar yasası değişiyor!

İmar yasası değişiyor!

AK Parti milletvekillerinin gökdelen inşaatlarına sınırlama getiren yasa teklifi Bitlis’e yazlık saray, Salda Gölü’ne de millet bahçesi yapılmasını önündeki engelleri kaldırıyor...Coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda yapılan imar değişikliğiyle oluşan değer artışlarından devlet pay alacak. Bina projelerinde bina yüksekliği artık firmalara bırakılmayarak dikey mimari kısmen sınırlandırılacak.

Sözcü Gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AKP milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, müteahhitlere binalarını diledikleri gibi yüksek gökdelenler şeklinde yapabilme olanağı sağlayan ‘serbest yükseklik' tanımı bundan sonraki imar planlarında bulunmayacak.

Binaların kat sınırlarına belediye meclisleri ile gerektiğinde Çevre Bakanlığı karar verecek. Belediyeler mevcut imar planlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bu yasaya göre düzenleyecek. Düzeltilmeyen planlara ruhsat verilmeyecek.

Köylerde yapılacak inşaatlar için artık valiliklerden onay almak gerekli olacak. Kaçak çıktığı katlar için aftan yararlanıp ruhsat alanlar güçlendirme işlemi gerçekleştirebilecekler. AYM'nin iptal kararı karşısında Bitlis'in Ahlat ilçesine yapılacak olan yazlık saray ile Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi için de madde konulan teklifte belediyelerin bazı yetkilerinin TOKİ'ye devri de bulunuyor.

Mehmet Muş, yeni düzenlemeyi aktırırken, “Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler” şeklinde konuştu.

BELEDİYE YIKMAZSA YANDI

Yasa teklifine göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek amacıyla tapularına şerh uygulanacak. Kaçak yapıların, ilgili belediyeler tarafından yıkılmaması halinde yıkımı bakanlık kendisi yapacak ve yıkım maliyetini yüzde 100 fazlasıyla belediyeden temin edecek. Bu düzenlemeyle özellikle muhalefetin yönetimindeki belediyelerin kontrol altına alınacağı söyleniyor.

GÜÇLENDİRME RUHSATI

Binasına kaçak kat çıkan ya da kaçak yapı yapıp imar barışından yararlananlara şimdi de yapılarını güçlendirme hakkı tanınıyor. Buna göre, belediyelerden güçlendirme ruhsatı alan vatandaşlar yapı denetim firmalarının kontrolünde, kaçak çıktıkları binalarını depreme dayanıklı hale getirmek için işlem yapabilecek.

YAZLIK SARAYA ÖZEL MADDE

Torba yasa teklifinin içinde Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde Van Gölü'nün kenarında yapılması planlanan 32 dönümlük Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının önündeki yasal engelleri kaldıracak bir madde getirildi. Sarayın yapılması amacıyla daha önce torba yasayla getirilen kanun hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmişti. Yeni yasa teklifinde Cumhurbaşkanlığı sarayı ifadesi yer almazken sadece ‘ekli kroki' ifadesi kullanıldı. Ancak kamuoyuna açıklanan yasa teklifinde ekli krokiye yer verilmedi, bölgenin sadece Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde yer aldığı belirtildi. Kıyı kanunundaki engelleri kaldıran bu düzenlemenin bir benzeri de Salda Gölü kıyısına yapılacak olan millet bahçesi için teklif metninde yer aldı.

11 maddede imar planı değişikliği!

İmarda devrim gibi düzenleme!

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de!