Konutta tercihler değişiyor.

Konutta tercihler değişiyor.www.emlakkulisi.com'un konut uzmanı Ediz Giray, Türkiye'de değişen konut talebini mercek altına aldı. Tercihler neden değişiyor? Bundan sonrasında eğilim ne olacak? Yatırım veya oturmak amaçlı konut almayı düşünenlerin mutlaka okuması gereken bir yazı.


Birkaç yıl öncesine kadar sosyolojik alışkanlıklarında etkisi ile çoğunlukla büyük metrekareli konutların tercih edildiği konut sektöründe toplumsal dönüşüme paralel olarak konut tercihleri de daha düşük metrekareli konutlara doğru değişmeye başlamıştır.

Kuşaklar yenilendikçe tüketim alışkanlıkları yerini şartlara uygun zorunluluklara bırakmaktadır. Tüm tüketim maddelerinde olduğu gibi inşaat sektöründe de beklentiler alıcılar açısından değişmekte, zorunluluklar üretimleri ve tercihleri yönlendirmektedir.

Bir önceki kuşak ağırlıklı olarak büyük metrekareli ve çok odalı konutlar tercih ederken artık kullanım amaçlı da yatırım amaçlı da tercihler bir oda salon ya da iki oda salon tipi konutlara dönmektedir. Bu değişim analiz edildiğinde özellikle yeni evli çiftler, çalışan bekârlar, öğrenciler, yaşlı çiftler, geçici ikamet edenler gibi birçok ihtiyaç sahibinin 1+1 dairelere geçiş yaptığı gözlenmektedir. Bu sadece ülkemize ait bir farklılaşma değil Avrupa ve Amerika içinde geçerli olan yeni şartlara adaptasyon sürecidir.

Yatırımcı gözüyle de bakıldığında durum farklı değildir. Bu tip konutlara talep arttığı için yatırımcı karı yüksek olmakta ve kiracı sirkülâsyonu kısa aralıklarla olduğundan dolayı kira raici güncelliğini korumaktadır. Kullanıcılar tarafından neden tercih edildikleri açıktır. Geçim standartlarını muhafaza etmenin gittikçe zorlaştığı bu günlerde maliyetleri belli bir seviyede tutmanın önemi artmış, kiralama, ısınma, temizlik, ortak alan giderlerini aşağı çekilebilme çabası konutların küçülmesi sonucunu doğurmuştur.

Diğer taraftan sosyolojik değişim, nüfusun artışındaki yavaşlama, kültürel başkalaşım, yeni kuşak gençliğinin aile denetiminden uzak bir yaşam tercihi gibi birçok farklı neden de bu tip konutlara talebi arttırmıştır. Son dönemlerde başka şehir yada başka ülkelerden düzenli olarak gelen iş adamlarının da her seferinde otelde kalmaktansa rezidans hizmeti de alabileceği bu tip konutları tercih etmesi maliyetlerin her alanda düşürülme çabasının önemli bir göstergesidir. İlerleyen zamanın da bu tarz konutlara olan ihtiyacı arttırması kaçınılmaz gözükmektedir.

 egiray@avrupakonutlari.com