01 / 07 / 2022

İmar yönetmeliği son durum 2015!

İmar yönetmeliği son durum 2015!

İmar yönetmeliklerinde yapılan düzenlemelere göre Yeni İmar Yönetmeliği esasları 1 ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, bu tarihte neler değişecek? İşte imar yönetmeliği son durum 2015..İmar yönetmeliği son durum 2015!

İmar yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmasını öngören değişiklik yönetmeliği 1 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 


8 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan yönetmelik kapsamında yapılacak değişiklikler ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe yer verildi. Burada yer alan tarihe göre yönetmelik esasları 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girecekti.


Ancak 22 Mayıs 2014 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik ile 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan hükümler 2 senelik süre ile ertelendi.


İmar yönetmeliği son durum bilgilerine göre Yeni İmar Yönetmeliği esasları 1 ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki, bu tarihte neler değişecek?


Geçici Madde 6 - Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”


İmar mevzuatı yeniden gözden geçirilecek!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com