İMSAD: Global ekonomide kötü hava sürüyor olsa da Gayrimenkul yatırımları hız kesmiyor!

 İMSAD: Global ekonomide kötü hava sürüyor olsa da Gayrimenkul yatırımları hız kesmiyor! İMSAD: Global ekonomide kötü hava sürüyor olsa da Gayrimenkul yatırımları hız kesmiyor!

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda inşaat malzemesi sektörüne ilişkin konut satışları ve yapı izinleri ele alındıTürkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda inşaat malzemesi sektörüne ilişkin konut satışları ve yapı izinleri ele alındı.


İMSAD raporu şöyle:


Global ekonomideki olumsuz hava nedeniyle ekonomik aktivitelerde meydana gelen yavaşlama inşaat sektörünü daha sınırlı etkilemiştir. Burada özellikle Türkiye’de gayrimenkul sektörünün yatırım aracı olarak cazibesini koruması etkili olmuştur. Bu noktada yatırımcıların kısa vadeli yaklaşımdan çok uzun vadeli, geleceğe yönelik yatırımları tercih etmesi de önemli rol oynamıştır. Yapı izinleri rakamları içinde yer alan yapı ruhsatı alımlarının kullanım izni alanlardan daha fazla artması bunun bir göstergesidir. Yine bu verilerin yanında konut satışları rakamlarının seyri de kritik bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.


İMSAD raporu, 2012 yılının 1. çeyreğinde, 2011 yılının 4. çeyreğe göre tüketici talebinin yavaşladığı söylerken bu gerilemeyi dönemselliğe bağlamaktadır. Yılın ilk çeyreğinde satışlar dönemsel olarak 4. çeyreğe göre azalış gösterdiğini belirtilen raporda, TÜİK verilerinde konut satışlarında bir önceki döneme göre %19,16’lık gerileme kaydedildiğini vurguluyor. İMSAD raporu şu şekilde devam ediyor:


Bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,51’lik artış yaşandığı görülmektedir. Yani 2011 yılının 1. çeyreğinde 91071 düzeyinde gerçekleşen konut satışları 2012 yılının 1. çeyreğinde 96062 düzeyine çıkmıştır. Bu noktada bölgesel bazdaki değişimler de dikkat çekicidir. Son dönemde Türkiye ortalamasının üstünde artış gösteren İstanbul’da konut satışlarının 2012’nin ilk çeyreğinde durum değişmemiştir. Özellikle İstanbul’un çehresini değiştirmeye yönelik projelere dair beklentiler ve yabancıların gayrimenkul yatırımlarının önünün açılması nedeniyle talebin artacağı beklentisi İstanbul’da konut sektörünün hareketlenmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak İstanbul’da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,71 artış göstermiştir.


Yapı izinleri rakamları incelendiğinde inşaat sektörünün rasyonel çizgisini koruduğu görülmektedir. Buna göre 2012’nin 2. çeyreğinde Meclis’ten çıkan kanunlara yönelik pozisyon alan yatırımcılar 2012’nin ilk çeyreğinde yapı ruhsatı alımına ağırlık vermişlerdir. Bunun sonucu olarak yapı kullanım izinlerinde geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir artış yaşandığı görülürken, yapı ruhsatlarında yükseliş oranları yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir.


Yapı ruhsatlarında yüzölçümü bazında 2012 yılının 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %19,7’lik artış yaşanmıştır. Yapı kullanım izinlerinde ise aynı dönemdeki artış %2 düzeyinde kalmıştır. Yani inşaat sektörü yeni projelerin işaretçisi olan yapı ruhsatı alımına yönelirken, yapı kullanım izni alma konusunda temkinli hareket etmiştir. Buna bağlı olarak yılın 1. çeyreğinde 25,5 milyon m2 yapı ruhsatı alınırken, 21,5 milyon m2 yapı kullanım izni talep edilmiştir.