İnşaat işçilerine adres bildirme zorunluluğu!

İnşaat işçilerine adres bildirme zorunluluğu! İnşaat işçilerine adres bildirme zorunluluğu!

Ticaret Gazetesi köşe yazarı Fatih Özkılınç, "inşaat işçilerine adres bildirme zorunluluğu"nu ele aldı. İşte Fatih Özkılınç'ın o yazısı..İzmir'deki inşaat firmalarında çalışan işçiler açık kimlik ve adres bilgilerini kolluk kuvvetlerine bildirecekler.


Bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyenler hakkında ise fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise, 5442 sayılı kanunun 66. Maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak. 


İzmir'de faaliyet gösteren inşaat firmalarında çalışan işçiler açık kimlik ve adres bilgilerini inşaatın bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine bildirmediği takdirde idari para cezası ödeyecek.


İzmir Valiliği,  İzmir  il sınırları içerisinde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla, asıl veya taşeron olarak faaliyet gösteren inşaat firmalarında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin inşaatın bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, aksi takdirde hareket ederek bildirmeyen veya zamıııanda bilgi vermeyen sorumlular hakkında idari para cezası uygulanmasına dair 6 Haziran tarihinde valilik kararı aldı. 


Kararla milli güvenliğin sağlanması, İzmir genelinde bulunan her türlü bina, tesis, yol, inşaat işleri yapan firmalarda çalışan asıl/taşeron işçiler ile diğer personelin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek denetlemeye/ sorgulamaya uygun hale getirilmesi, buralarda çalışan özellikle yabancı uyruklu şahısların İlimizde her türlü suça karışmalarının önüne geçilmesi, ayrıca kamu düzeni ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi, terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesi, özellikle yabancı uyruklu işçilerin ülkemiz üzerinden Suriye / Irak'da bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine veya Avrupa ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında gerekli tedbirlerin alınabilmesi için söz konusu inşaat işlerinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin ve diğer çalışanların açık kimlik ve adres bilgilerinin ayda 1 defa, işe yeni başlayanların veya işten ayrılanların ise güncel bilgilerinin ise zaman kaybedilmeden ilgili kolluğa bildirilerek kamu düzeni ile can/mal güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. 


Valilikten yapılan açıklama da "İzmir sınırları içerisinde devam eden veya yeni başlayacak olan inşaat firmaları veya taşeron firmalar ile asıl işe iştirak eden inşaat ekipleri içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu işçilerin ve diğer çalışan personelin suça karışmasının veya terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesi, yabancı terörist savaşçı olabileceği değerlendirilen şahısların ise ülkemiz üzerinden illegal yollarla Suriye/ Irak'da bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine veya Avrupa ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında etkin biçimde takip ve denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin aldırılabilmesi için inşaatlarda çalışan tüm işçi ve diğer personelin açık kimlik ve adres bilgilerinin ayda 1 defa, işe yeni başlayanların veya işten ayrılanların ise güncel bilgilerinin ise zaman kaybedilmeden derhal inşaatın bağlı bulunduğu mahalli kolluğa bildirilecektir" denildi. 


Bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyenler hakkında ise fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise, 5442 sayılı kanunun 66. Maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.

 

Ticaret Gazetesi İzmir