İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği!

İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği! İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği!

İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken hususlar alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabında yer verildi...İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği!

Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabında, inşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ne dair önlemlere yer veriliyor. El kitabında, kazı işlerinden, yüksekteki çalışma alanlarına kadar, inşaat işlerinde işçilerin başına gelecek tehlikeler ve bunlar için alınması gereken tedbirler bulunuyor.


Örneğin, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlardan; 16 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olanlar için 6 ayda bir defa ve 18 yaşından büyük olanlar için ise yılda bir defa 

sağlık raporu alınması zorunlu tutuluyor.


İnşaatta 50 kişiden fazla işçinin çalışması halinde, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı nın çalıştırılması gerekiyor.


Ayrıca, yine 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 50 ve daha fazla işçi çalıştıran, sanayiden sayılan ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmak zorunda oluyor.


Kurul aşağıdaki üyelerden oluşuyor:

1. İşveren veya işveren vekili,

2. İş güvenliği uzmanı

3. İşyeri hekimi,

4. İnsan kaynakları, personel, sosyal işleri veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

5. Varsa sivil savunma uzmanı,

6. İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

7. İşçi temsilcisi 
İnşaatlarda iş güvenliği!
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com