İnşaat sektörü 2015'de yüzde 2 büyüdü!

İnşaat sektörü 2015'de yüzde 2 büyüdü!Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Eylül 2015 'Aylık Sektör Raporu'nu açıkladı. Buna göre; inşaat sektörü 2015 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,0 büyüme gösterdi.


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Eylül 2015 'Aylık Sektör Raporu'nu açıkladı. Buna göre; inşaat sektörü 2015 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,0 büyüme gösterdi. 2014 yılı son çeyreği ve 2015 yılının ilk çeyrek döneminde küçülen inşaat sektörü böylece yeniden büyüme gösterdi. 2015 yılının ikinci çeyrek dönemindeki büyümede yeni inşaat başlangıçları ve mevsimsellik etkili oldu. îkinci çeyrekteki büyümeye rağmen 2015 yılının ilk yansında ise inşaat faaliyetleri yüzde 0,3 oranında küçüldü. Buna bağlı olarak bu yılın ilk yarısındaki inşaat faaliyetlerinin performansı geçen yılın ilk yansının altında kaldı. Özel sektör inşaat harcamalan 2015 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü. 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülen özel sektör inşaat harcamalan yeniden büyüdü. Özel sektör inşaat harcamalannda büyüme yeni inşaat başlangıçlanndan ve mevcut işlerin mevsimsellik ile toparlanmasından kaynaklandı. 


Haber Vaktim