İnşaat sektörü 2017'de yüzde 8,9 büyüdü!

İnşaat sektörü 2017'de yüzde 8,9 büyüdü!Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip edilen aylık sektör raporunu açıkladı.


 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Mart 2018 Sektör Raporu açıklandı. Rapora göre; 2017'de yüzde 8,9 büyüyen inşaat sektörünün performansını yukarı çeken en önemli etken, üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 18,6’lık büyüme oldu. Büyümeler ise birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,5 ve dördüncü çeyrekte ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. 2017'de inşaat harcamaları, 2016 yılına göre yüzde 25,7 oranında genişleyerek 533,8 milyar lirayula aştı. Özellikle dördüncü çeyrekteki yüksek harcamaların performansı artırdığı 2017 yılında; konut, konut dışı ve altyapı inşaat harcamaları birlikte genişledi.

İstihdam ilk kez 2 milyonun üzerine çıktı

İnşaat sektöründe istihdamın, sektördeki büyüme ve işlerin gelişimi açısından sağlıklı bir gösterge olduğu açıklanan raporda şu bilgiler yer aldı: İstihdamın, 2008'den bu yana sürekli ve kademeli bir artış gösterdiği inşaat sektöründe; 2011'de 1,5 milyonu geçen istihdam, 2016'da 1 milyon 980 bine yükseldi. Ortalama istihdam 2017'de ise 2 milyon 95 bin kişiye ulaştı. Böylece, sektörde yıllık ortalama istihdam ilk kez 2 milyonu aştı. İnşaat sektörü yıllık ortalama istihdamının toplam istihdam içindeki payı da 2017 yılında ise yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

2018 yılının ilk çeyreğinde 5 önemli gelişme yaşandı

‘Mart 2018 Sektör Raporu’nda, inşaat sektöründe yılın ilk çeyrek döneminde 5 önemli gelişme yaşandığı, bu gelişmelerin tamamının yılın ikinci çeyreğinde de sürmesinin beklendiği şu tespitlerle belirtildi:

Konut ve konut dışı binalardaki satın alma ve kiralama işleri zayıfladı. Konut satışları yılın ilk çeyreğinde gerileme eğilimine girdi ve kredi faiz artışları da konut talebini sınırladı. Konut dışı apılan ybina kiralamaları ise zayıfladı. Döviz kurlarındaki artışın da kiralama talebinin yavaşlamasında da etkisi oldu.
Yeni inşaat başlangıçları ise yavaşladı. Mevsimsellik ile beraber mevcut inşaat işleri, beklentilerin altında kalarak sınırlı bir artış gösterdi. Yeni alınan iş siparişlerinin gerilediği inşaat sektöründe işlerde ise yavaşlama gözlemlendi.
Müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacı da arttı. Müteahhitler, yeni yılda mali bakımdan üç sıkışma yaşadı. İlk olarak maliyet artışları fiyatlara daha sınırlı yansıtıldığı için karlılığın giderek düşmesine sebep oldu. Satışların yavaşlaması nakit akışını da sınırladı. Bankaların da kredi vermekte isteksiz olduğu gözlemledi. Bu nedenle işletme sermayesi ihtiyacı artan müteahhitlerin daha çok barter teklif ettikleri de belirtildi.
Kamu işleri sürmekle birlikte ödemeler de yavaşladı. Kamu inşaat yatırımlarının sürdüğü ancak kamu ödemelerinde önemli bir yavaşlama olduğu gözlemlendi.
İnşaat sektöründe ödeme ve tahsilatlarda ise vadelerin uzadığı görüldü.


Kadınların konut alımındaki payı son 5 yıldır yüzde 30 seviyesinde

Raporda ayrıca şu bilgilere de yer verildi: Türkiye’de 2017'de konut alımlarının yüzde 29,1’ini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların 2017'de aldığı konut sayısı 409 bin 453 olarak gerçekleşti. 2013 ile 2017 yılları arasında kadınların konut satın alımları içindeki payı yüzde 29-30 aralığında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun tapu kayıtları itibarıyla toplulaştırdığı verilere göre, kadınların konut satın alma sürecinde önemli bir yer tuttuğu açıklandı. Kadınların işgücüne katılımındaki artış ile birlikte konut ediniminin de yükseldiği, kadın ile erkek ortak alımın ise çok düşük kaldığı belirtildi.