Çukurova Balkon

İnşaatlarda risk analizini kimler yapabilir?

İnşaatlarda risk analizini kimler yapabilir? İnşaatlarda risk analizini kimler yapabilir?

Remi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan hükümlere göre, tüm işyerlerinde risk analizinin yapılması zorunlu tutuluyor. Peki, inşaatlarda risk analizini kimler yapabilir?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İnşaatlarda risk analizini kimler yapabilir?


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan hükümlere göre, tüm işyerlerinde risk analizinin yapılması gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alan risk analizi; olan ya da olması muhtemel tehlikelerin belirlenmesi ve söz konusu tehlikelere karşı önlem alınmasını ön görüyor.


Risk analizi tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yapılması gerekiyor. Peki, inşaatlarda risk analizi kimler yapabilir?


İnşaatlarda risk analizini kimler yapabilir?

İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması gerekiyor. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.


Risk değerlendirmesi ekibi..

(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.


(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.


(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.


(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.


(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.


İnşaatta risk analizi nasıl yapılır?

Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com