İnşaatta iş güvenliği sorunu TBMM gündeminde!

İnşaatta iş güvenliği sorunu TBMM gündeminde!İnşaat sektöründe iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve çalışanların sosyal haklarının korunmasına ilişkin soru önergesi hazırlandı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın sorularını Bakan Müezzinoğlu'na sordu..


İnşaatta iş güvenliği sorunu TBMM gündeminde!


CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, inşaat sektöründe iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve çalışanların sosyal haklarının korunmasına ilişkin soru sordu. Aydın sorularını Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na iletti.


Aydın önergesinde "İstatistiklere göre; Türkiye genelinde inşaat sektöründe çalışanların sayısı 1 milyonu aşmıştır. Sektörde emek dökenlerin yüzde 15’i beden işçisi, yüzde 2.7’si muhasebeci, yüzde 2.5’i sıvacı, yüzde 2.2’si işletmeci, yüzde 2.1’i büro memuru, yüzde 2’si elektrikçi, yüzde 2’si sıhhi tesisatçı, yüzde 1.7’si şoför, yüzde 1.7’si kalıpçı, yüzde 1.6’sı sekreter, yüzde 1.5’i temizlik görevlisi, yüzde 1.4’ü inşaat mühendisi, yüzde 2.6’sı demirci, yüzde 2’si boyacı, yüzde 2’si iş makineleri operatörü olarak çalışmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.


Çalışanların büyük çoğunluğunun iş güvenliği ve sosyal hakları bulunduğunu ancak iş kazalarının ve bu kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının giderek artması çalışanların haklarının da dikkate alınmadığını gösterdiğini dile getiren Aydın "Son dönemde bu sektörde üniversite öğrencilerinin ya da mezunlarının zorunlu olarak çalışması da Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını da sergilemektedir." diyerek bu bağlamda 7 soru sordu.


Aydın'ın soruları

1. İnşaat sektöründe iş güvenliğinin sağlanması için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?


2. Bu sektörde çalışanların sosyal haklarının korunması yönünde yürüttüğünüz bir program var mıdır?


3. Ölümlü iş kazalarının yaşandığı şantiyeler için hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?


4. Sektördeki çalışanlar işsizlik sigortasından yararlanamamaktadır. Çünkü dört aylık primin kesintisiz olarak yatırılması inşaat sektöründe söz konusu değildir. İşsizlik sigortasının uygulanması için bir çalışma yapmakta mısınız?


5. İnşaatta kurulan iskeleler can güvenliğinden uzaktır. Ölümlü kazaların bir-çoğu da bu iskelelerden düşme sonucu meydana gelmektedir. İskelelerin bir standarda kavuşturulması için bir çalışma yürütmekte misiniz?


6. İşçi güvenliğini ihlal eden şirketlere uygulanan yaptırımlar nelerdir?


7. Şantiyelerde barınma koşulları insan haklarına aykırı seviyededir Bu barınakların düzeltilmesi için bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır?