İntifa hakkı kaç kişiye verilir?

İntifa hakkı kaç kişiye verilir?

İntifa hakkı, sahibine hakkın konusu olan "şey" üzerinde tamamıyla istifade hakkı tanıyor. Gayrimenkul sahibi; mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devrediyor. Peki, intifa hakkı kaç kişiye verilir?


İntifa hakkı kaç kişiye verilir?

İntifa hakkı, sahibine hakkın konusu olan "şey" üzerinde tamamıyla istifade hakkı tanıyor. Gayrimenkul sahibi; mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devrediyor.


Sınırlı ayni bir hak olan intifa hakkı, şahsi irtifak hakkı grubu içerisinde yer alıyor. İntifa hakkı verildikten sonra mal sahibinde kuru mülkiyet kalmış oluyor. Peki, intifa hakkı kaç kişiye verilir?


İntifa hakkı bir kimseye veriliyor. Gerçek kişilerde intifa hakkı, hak sahibinin hayatı ile sınırlı oluyor. Kişinin ölümü halinde, hak da sona ermiş oluyor. Bu hakkın kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredemiyor ve mirasçılara geçemiyor. 


İntifa hakkı için gerekli belgeler..

1. İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi,

2. İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Tarafların birer vesikalık fotoğrafı.

4. İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.


İntifa hakkı tesisi harcı 2015..

İntifa hakkı tesisinde; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden binde 20 oranında harç tahsil ediliyor. İntifa hakkının bedelsiz olarak tanınması halinde ise binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


İntifa hakkı terkini..

Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız (bedelsiz) feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa hakkının terkininde, işleme konu taşınmazın ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, bildirilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden tahsil edilir. 


İntifa hakkından feragat, bir bedel karşılığında yapılmakta ise, binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir.
İntifa hakkı şartları nelerdir?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com