İrtifak hakkı sözleşmesi nedir?

İrtifak hakkı sözleşmesi nedir? İrtifak hakkı sözleşmesi nedir?

Gayrimenkul üzerinde, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan hak sahibine yararlanma yetkisi sağlayan hakka irtifak hakkı deniyor. İrtifak hakkı için taraflar arasında bir sözleşme imzalanıyor. İrtifak hakkı sözleşmesi nedir?İrtifak hakkı sözleşmesi nedir?

Bir gayrimenkul üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan yetkiye irtifak hakkı deniyor. İrtifak hakları şahsi irtifak hakları ve arzî irtifak hakları olmak üzere ikiye ayrılıyor.


Mülkiyet hakkına sahip bulunmayan bir kişinin lehine kurulan irtifak haklara şahsi haklar deniyor. Şahsi irtifak hakkında şahıs, gerçek veya tüzel kişi olabiliyor.


Arzî irtifak hakları, bir taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Bu haklara "Taşınmaz İrtifakı" da deniyor.


Gayrimenkul sahibi, ilgili mülkün bir başkası tarafınsan kullanılmasına izin verdiği zaman ortaya çıkan yararlanma hakkına irtifak hakkı deniyor. İrtifak hakkı tesisi için, ilgili gayrimenkulün bulunduğu il defterdarlıklarına, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına hazırlanan bir dilekçe ile başvurulabiliyor.


İrtifak hakkı talebinde bulunan kişilerin, talepleri uygun bulunmasına karşın, henüz ilgili idarelerin yetkili birimlerince gerekli izin verilmeyen başvurular; yeni bir komisyon kararı alınmasına gerek bulunmaksızın bu usul ve esaslara göre değerlendiriliyor. Bu usul ve esaslar hükümlerini;

a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanlığı,

b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından, idarelerin merkez birimleri,

c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanlıkları, yürütüyor.İrtifak hakkı sözleşmesi..

İrtifak hakkı sözleşmesi taraflar arasında imzalanan sözleşmeye deniyor. İrtifak hakkı sözleşmesinde irtifak hakkının süresi, başlama ve bitiş tarihi, hak sahibi ve adresi, irtifak hakkının amacı ve irtifak hakkıma konu taşınmazın kullanım şekli yer alıyor. 
İrtifak hakkı nasıl tesis edilir?
Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com