İş GYO'dan 3 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı!

İş GYO'dan 3 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı!İş GYO'nun 3 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru 21/615 sayılı kararı ile onaylandı.


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) borçlanma araçları ihracına ilişkin sermaye piyasası kurulu onayı hakkında açıklama yaptı. 

İş GYO'nun 3 milyar TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru 21/615 sayılı kararı ile onaylandı.

İş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 3.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.04.2021 tarih ve 21/615 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın