Isı yalıtım dilekçesi!

Isı yalıtım dilekçesi!

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre binalarda ısı yalıtım projesi zorunlu tutuluyor. Isı yalıtım incelemesi için bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor...Isı yalıtım dilekçesi!

Yalıtım, bir ortamdan dışarıya enerji akışının ya da bir ortama dışarıdan gelen enerji akışının en aza indirgenmesi için yapılan işleme deniyor.


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre binalarda ısı yalıtım projesi zorunlu tutuluyor. Isı yalıtımı projesi imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce isteniyor.


Belediye yetkili birimlerince ısı yalıtım incelemesi yapılabilmesi için bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. Isı yalıtım dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Isı yalıtım dilekçe örneği:


........... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


........../ İstanbul


....................... Mahallesi ................ Pafta ............... Ada ......... .....Parsel sayılı yerde bulunan inşaatımızın ısı yalıtım yönünden incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederim.Mal Sahibi

İsim – Tarih – İmza
.......................................


İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

........................ Mahallesi ..................... Cad. ....................... Sokağı ....... Kapı NoMAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ :

................................................ Mahallesi

................................................ Cad

................................................ Sokağı

......................... ...................... Apt

................................................ Kapı No

................................................ Posta Kodu

................................................ İlçesi

................................................ ŞehirIsı yalıtım projesi zorunluluğu!