İstanbul Ataşehir'de 2 milyon 41 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Ataşehir'de 2 milyon 41 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Ataşehir İlçesi'nde yer alan 2. 097,08 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan gayrimenkulün satışı İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından 16 Eylül 2014 günü saat 14:40 ile 14:50 arası ihaleye çıkıyor.


İstanbul İli Ataşehir İlçesi'nde yer alan 2. 097,08 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan gayrimenkulün satışı İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından  2 milyon 41 bin TL bedelle satılıyor. Gayrimenkulün satışı açık arttırma usulüyle yapılacak. 


Satışa konu olan gayrimenkulün su tesisatları tamamlanmış alçı boyaları bitirilmiş, pencere doğramaları takılmış, binanın adil sokağa bakan cephesinin kaplama işlerinin sürdüğü belirtilmiştir.İhale İlanı


T.C İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli Ataşehir İlçesi Yukarı Dudullu Adalı Mahallesinde yer alan gayrimenkulün yüzölçümü 2.097,08 metrekare olarak belirlenmiştir. Gayrimenkulün su tesisatları tamamlanmış alçı boyaları bitirilmiş, pencere doğramaları takılmış, binanın adil sokağa bakan cephesinin kaplama işlerinin sürdüğü belirtilmiştir.

Kıymeti:  2.041.200.00 TL

1. Satış Günü: 16/09/2014 günü 14:40 ile 14:50 arası

2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 14:40 ile 14:50 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara göderilen tebligatların tebliğ imkansızlıpğı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2407  Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/08/2014


İlanın tam metni için tıklayın