08 / 08 / 2022

İstanbul Grup Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İstanbul Grup Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de Erdem Akyürek tarafından kuruldu.İstanbul Grup Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de Erdem Akyürek tarafından kuruldu.

İstanbul Grup Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Özel çelik imalatlar, çok katlı çelik yapılar, büyük açıklıklı çelik konstrüksiyonlar konusunda projeler, imalatlar, montajlar, taahhüt, ihracat ve ithalatlar yapmak. -Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak üzere özel ve tüzel kişilerle tesisler kurmak, tesislere ortak olmak, kiralamak veya almak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. - Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. - Konusu ile ilgili işler için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, - Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler,taahhüt komisyonculuğu ve şirketin gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul , taşıt alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, katirtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.