İstanbul toplanma alanları listesi 2020!

İstanbul toplanma alanları listesi 2020! İstanbul toplanma alanları listesi 2020!

İstanbul toplanma alanları listesi 2020 yayınlandı. Peki İstanbul toplanma alanları nerede ve kaç tane? İşte İstanbul toplanma alanları...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi ve yayınladı. Bu alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı. 

Karar Destek Modeli'nde toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu. 

Karar Destek Modeli; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu. 

İstanbul toplanma alanları listesi 2020

İstanbul toplanma alanları listesi 2020

İstanbul Toplanma ve Geçici Barınma Alanları'na "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir. 

 

İstanbul'da toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi!