29 / 09 / 2022

İstanbul'da değişen imar planları ile yeşil alan bırakılmıyor!

İstanbul'da değişen imar planları ile yeşil alan bırakılmıyor!

Posta Gazetesindeki köşesinde okuyucularında gelen emlak ve gayrimenkulle ilgili soruları cevaplayan Tamer Heper, imar sorularıyla beraber İstanbuldaki yeşil alan soruna değindi..Posta Gazetesindeki köşesinde okuyucularında gelen emlak ve gayrimenkulle ilgili soruları cevaplayan Tamer Heper, imar sorularıyla beraber İstanbuldaki yeşil alan soruna değindi..

İdari dava açacaksınız
Binamızın bulunduğu yerdeki belediye yeni plan yapmış, bizim bahçeyi yola katmış, çok yakınımızdan yol geçirmiş. Şimdi hem bahçeden oluyoruz hem be huzur içinde oturmaktayken bir karayoluna bitişik oluyoruz. Buna hakları var mı L. N.

Bugünün toz duman içinde kimin ne yapmak istediğini anlamak mümkün değil. Bir bakıyorsunuz bugün yeşil alan olarak gösterilen yerler üç gün içinde imara açılıyor sosyal konut adı altında büyük büyük binalar dikiliyor. Her gün plan değişikliği yapılıyor. Sorunuza geçmeden önce bir endişemi aktarayım. İstanbul, yaşayan nüfusa göre yeşil alanı en az olan şehir.
Yeşilin güzelliğinden yararından vazgeçtik, beklenen İstanbul depremi olduğunda insanların sığınacağı açık alana ihtiyaç var. Bu açık alanlar toptan yok edildi. Böyle bir afet zamanında şehre gelecek yardımların toplanacağı, yardım araçlarının park edeceği, gerektiğinde helikopter ineceği alanlar lazım. Bunlara birer birer bina dikiliyor. Bir de alay eder gibi "İstanbul yeşiline kavuşuyor" gibi yazılar yazılıyor. İşte İstanbul için düşünülen plan bu, üst üste istif olmuş bina yığınlar. Bir afet anında kaçacak, konacak hiçbir yer yok. Sizin plan da bunun bir parçası. Yapmanız gereken ne
Yapmanız gereken, planın iptali için idari dava açmak. İdari dava İstanbul'daki idare mahkemesine verilecek bir dilekçe ile açılır. Yapılan işte sosyal yarar bulunmadığı, özel mülkiyete müdahale olduğu gibi ve sizce tespit edilecek diğer mahzurları sıralanıp planın iptali istenilir. Belki biraz zaman alır ama başka çareniz yok. Bu davalar zamana bağlıdır. Resmen öğrenmenizden itibaren süre 60 gündür.

Projeye uymak şarttır
Kooperatif kuraları çekildikten sonra başkan yardımcısı evinin önüne yol yapmak istemişti. Başkan karşı çıktı. O da üçte iki oyla bu yolu yaptı. Komşular savcılığa şikayet etti ama takipsizlik kararı çıktı. Buna karşı hukuki yollar kapanmış mıdır Y.Ö.

Bir olayın hukuki yönden iki cephesi olabilir; biri cezai diğeri hukuki. Bir olayda cezai sorumluluk olmayabilir ama bu hukuki bir ihtilaf olmadığı anlamına gelmez. Şunu söylemek istiyorum: Savcılık takipsizlik karan verebilir. Aslına bakarsanız savcılığın takipsizlik kararı vermesiyle iş bitmez. Buna karşı ağır ceza mahkemesine itiraz mümkündür. Bu itirazdan sonra olaylar gelişebilir. Dolayısı ile bu itiraz acaba yapıldı mı Geleyim hukuki yola. Kooperatif, tasdikli bir projeye göre inşaat yapar. Tasdikli proje ise sadece kooperatifte yapılacak oylama ile değiştirilemez. Bir tadilat projesi ve bunun belediyeden onaylanması sureti ile yapılır. Bu yapılmadığı takdirde eldeki tasdikli projeye uyulmak zorunludur. Binaların konumu ve yolların güzergahı da yine tasdikli proje içinde bulunan vaziyet planında görülmektedir. Dolayısı ile bu yasal değişiklikler yapılmadan geçirilen yol projeye aykırıdır ve açılacak bir hukuk davası sonucu ortadan kaldırılarak projeye uygun hale getirme kararı anılabilir.
Tamer Heper/Posta
Geri Dön