İşyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018!

İşyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018!Gelir Vergisi Kanunu gereğince işyeri kira gelir vergisinde kesinti uygulanıyor. Peki, işyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018 ne kadar?


Kira gelir vergisi için beyanname ve ilk taksit ödeme dönemi dün başladı. Vergi için beyannameler 26 Mart akşamına kadar, ödemeler ise 31 Mart akşamına kadar yapılabilecek.

Konutta 3 bin 900 TL'den, işyerinde ise 30 bin TL'den yüksek kira geliri elde eden kimseler vergi mükellefi oluyor. Bu sınırın altında kalan kira gelirleri vergilendirilmiyor.

İşyeri kira gelir vergisinde kesinti uygulanıyor. Peki, işyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018 ne kadar?

İşyeri kira gelir vergisinde kesinti 2018

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda oluyor.

Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. 

Örnek: 


Mükellef (D), 2017 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 36 bin TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 67 bin 200 TL brüt kira geliri elde etmiştir. 

İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 13 bin 440 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (32 bin 100 + 67 bin 200 =) 99 bin 300 TL, 2017 yılı için beyan sınırı olan 30 bin TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir.

Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanıyor.

 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com