İyiniyet ilkesi nedir?

İyiniyet ilkesi nedir?

Türk Medeni Kanunu'nda açıklamasına yer verilen iyiniyet ilkesi nedir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...a


İyiniyet ilkesi nedir?

İyiniyet ilkesi, bir hakkı elde edebilmek, kazanabilmek için kötüniyetli olmamayı ifade ediyor. İyiniyet ilkesine ilişkin hususlara Türk Medeni Kanunu'nda yer verilmiştir.


Türk Medeni Kanunu'nun 3. maddesinde iyiniyet ilkesi nedir sorusunun yanıtı;


MADDE 3.- Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.


Bu maddeye göre, içinde bulunulan durumda kişi kendisinden beklenilen özeni, iyiniyeti göstermediği takdirde iyiniyet iddiasında bulunamıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com