İzale-i şuyu davası dilekçesi örneği!

İzale-i şuyu davası dilekçesi örneği!Taşınır malların ortaklığın giderilmesi davalarında maktu harç ödenerek dava açılabiliyor. Dava için dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, izale-i şuyu davası dilekçesi örneği!


İzale-i şuyu davası dilekçesi örneği!

İzale-i şuyu davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekiyor. 


Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmesi gerekiyor. 


Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanması gerekiyor. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekiyor. 


Bu yapılmadan dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün olmuyor.Taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunması halinde bu hak sahibinin de davaya dâhil edilmesi zorunlu oluyor.  


İzale-i şuyu davası mülkiyete ilişkin ayni bir dava olduğu için, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde açılıyor. Taşınır malların ortaklığın giderilmesi davalarında maktu harç ödenerek dava açılabiliyor. 


Taşımaz malların ortaklığının giderilmesi davalarında ise taşınmaz malın değeri üzerinden binde 5 nisbi harç ödeniyor. İzale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?İzale-i şuyu davası dilekçesi örneği!


… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 


DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALILAR                        :1-


                                                2-

                                                3-


KONU   : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR                 :


1- Davalılarla birlikte maliki bulunduğumuz ……………..kayıtlı taşınmazın aramızda paylaştırılması anlaşamamamız nedeniyle mümkün olamamaktadır.


2- Anlaşarak satmak yada paylaşmak mümkün olmadığından dava açmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun, İcra İflas Yasası, HUMK. ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM             : Belirtilen nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten  saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2013Davacı Vekili


Av.


İzale-i şuyu davası hangi durumlarda gerekir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com