25 / 05 / 2022

İzale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?

İzale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?

İzale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Peki, izale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?İzale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?


İzaleyi şuyu, taşınmazda hissedarların mallarının aynen pay edilmesi ya da mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılması davası olarak biliniyor. 


Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 4. Maddesinin b bendine göre ortaklığın giderilmesi davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına giriyor.


Türk medeni kanunumuza göre gayrimenkul üzerinde paydaş olan her birey bu davayı açmak hakkına sahip. Bu durum Türk Medeni Kanunumuzun 698. Maddesinin 1. Fıkrasında açıkça belirtiliyor. 

 

İzale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Peki, izale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır?


İzale-i şuyu davası dilekçesi:

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…


Davacı Vekili

Av


Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com