07 / 07 / 2022

İzale-i şuyu davasında satış nasıl yapılır?

İzale-i şuyu davasında satış nasıl yapılır?

Gayrimenkulün ortaklar arasında paylaşımı konusunda çıkan uzlaşmazlık, açılacak olan izale-i şuyu davasında çözülüyor. Peki, izale-i şuyu davasında satış nasıl yapılır?İzale-i şuyu davasında satış nasıl yapılır?

Herhangi bir taşınmaza ortak mülkiyet ile sahip olan bireylerin, bu ortaklıktan kendilerine düşen payın taksim edilmesi yada mahkeme yoluyla satışının gerçekleştirilip payı oranında bir bedelin ödenmesi işlemine izale-i şuyu deniyor.


Ortaklığın giderilmesi için açılacak olan dava ise ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) olarak nitelendiriliyor. 


Ortaklığın giderilmesi için açılacak olan izale-i şuyu davalarının amacı ortakların paylaşımda yaşadıkları uzlaşmazlığın giderilmesi oluyor. Bu noktada ortak malın, ya da ortak gayrimenkulün taksiminin nasıl yapılacağının çözülememesi ortaklığın giderilmesi davası açılmasına neden oluyor. Peki, izale-i şuyu davasında satış nasıl olur?


Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi...

TMK m. 699/III hükmüne göre “Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışına karar veriliyor. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı oluyor.


Menkul ya da gayrimenkuller hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği’ne müracaatı ile hukuki süreç başlamış oluyor. 


Mahkeme öncelikle ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim edilebilir olup olmadığını inceliyor. Teknik bilirkişileri görevlendiriyor. Taşınmazın imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak, paylaştırma sureti ile her bir paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs.) düşebilecekse, paylaşımı seçer, değil ise satışına karar veriyor. 


Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com