İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!

İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!

Hisseli taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Bu davalar, taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. Peki, izale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016 ne kadar?
İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!

Hisseli taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor.  Bu dava, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her birinin, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açılıyor.


Hissedarların paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlı oluyor ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.


İzale-i şuyu davası sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor.


Mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor. Peki, izale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016 ne kadar?


İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 660,00 TL


Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.500,00 TL
İzale-i şuyu davası masrafları 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com